Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ DAMMA HOLDINGS S.A.


Η εzα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι πραγματοποιεί αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με στόχο την χρηματοδότηση της αναπτυξιακής της στρατηγικής.


Με αυτή την αύξηση κεφαλαίου, η διοίκησή της σηματοδοτεί την δέσμευση της στην υλοποίηση μιας φιλόδοξης αλλά  και ρεαλιστικής στρατηγικής ανάπτυξης με βασικό όραμα την συγκέντρωση Ελληνικών brand names από τον ευρύτερο κλάδο του  ζύθου, των αναψυκτικών και του εμφιαλωμένου νερού  σ’  ένα κοινό μετοχικό σχήμα και  με στόχο την διακριτή παρουσία του στην ελληνική  και στις ξένες αγορές.

Η υλοποίηση αυτού του στόχου  έχει ως  βασικό άξονα και αποδίδει την αντίστοιχη προτεραιότητα στην στήριξη της αμιγούς ελληνικής  παραγωγής  και  καινοτομίας και επιδιώκει να  αξιοποιήσει  τα συγκριτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η ελληνική γεωργία και βιομηχανία καθώς και τα σύγχρονα δίκτυα διανομής στην εσωτερική και στην εξωτερική  αγορά.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εzα που πραγματοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2013, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά €2,5 εκατ. με παραίτηση του δικαιώματος συμμετοχής των παλαιών μετόχων και απευθείας κάλυψη του ποσού της αύξησης από την DAMMA HOLDINGS S.A. (επενδυτική εταιρία Δ. Δασκαλόπουλου).

Μετά την αύξηση του ΜΚ (μετοχικού κεφαλαίου) και σε συνδυασμό με την απευθείας αγορά υφισταμένων μετοχών που κατείχαν  μέλη της οικογενείας Συριανού από την  
DAMMA HOLDINGS η νέα μετοχική σύνθεση της εzα διαμορφώθηκε ως εξής:

66,1%  Α. Συριανός και
33,9%  DAMMA HOLDINGS

Η DAMMA HOLDINGS θα συμμετέχει με δυο μέλη στο νέο 7μελές Δ.Σ. της εταιρείας  και θα έχει βαρύνουσα συμμετοχή σε όλες τις σημαντικές  αποφάσεις  της εzα.

Σύμβουλος της DAMMA HOLDINGS SA και με ουσιαστική συνεισφορά στην ολοκλήρωση της συναλλαγής είναι η Core Capital Partners A.E.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Γιώτα Χουλιαρά   
CONCEPT Communication Strategies
Τ: 210 8025662
yhouliara@conceptcom.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου