Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013

Πρόεδροι των ΤΕΙ: Ανεπαρκές το σχέδιο Αθηνά


Τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς και τις επιφυλάξεις τους για το σχέδιο αναδιάρθρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (σχέδιο «Αθηνά»), εξέφρασαν οι πρόεδροι των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) κατά τη διάρκεια της Συνόδου τους.

Οι πρόεδροι έκριναν το σχέδιο «Αθηνά» ως «ανεπαρκές», προσθέτοντας ότι οι προτάσεις του «πλήττουν ευθέως, και ουσιαστικά μονομερώς, την Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση της χώρας».
Συγκεκριμένα, οι πρόεδροι των ΤΕΙ αναφέρουν στο ψήφισμα που εξέδωσαν:
- Στις προτεινόμενες μετακινήσεις Τμημάτων, μεγάλος αριθμός φοιτητών των ΤΕΙ δεν θα ολοκληρώσει τις σπουδές του, κάτω από την πίεση της σημερινής οικονομικής συγκυρίας.
- Αποδομούνται προγράμματα σπουδών και επαγγελματικά δικαιώματα, που δημιουργήθηκαν σε βάθος χρόνου και με υψηλό κόστος.
- Οι πολλαπλές συγχωνεύσεις και η φανερή πλέον υποβάθμιση των τίτλων καταδεικνύουν τη μονομερή κατεύθυνση του «σχεδίου Αθηνά».
Οι πρόεδροι των ΤΕΙ ζητούν να ολοκληρωθεί ο διάλογος για το θέμα με θεσμικές διαδικασίες, με συμμετοχή της ΑΔΙΠ (Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης) και του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας, και να αποσυνδεθεί η ολοκλήρωση του «Σχεδίου Αθηνά» από τις εισαγωγικές εξετάσεις του 2013, ώστε να ενσωματωθούν, όπως σημειώνουν, στο εφετινό μηχανογραφικό για τους υποψηφίους μόνο οι αλλαγές που θα γίνουν αποδεκτές από τις διοικήσεις των Ιδρυμάτων. Εξάλλου, υπογραμμίζουν, είναι αδύνατη η εφαρμογή των μεταβολών που προτείνει το σχέδιο «Αθηνά» μέσα στο διάστημα των ολίγων μηνών μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013 (προεδρικά διατάγματα, αλλαγές προγραμμάτων, μετακινήσεις εργαστηρίων, φοιτητών κ.λπ.).
Παράλληλα, οι πρόεδροι των ΤΕΙ συζήτησαν και τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Τεχνολογικά Ιδρύματα και σημείωσαν: «Οι προϋπολογισμοί των Ιδρυμάτων για το 2013 ευρίσκονται σε κατάφωρη αναντιστοιχία με τις πραγματικές ανάγκες. Η δραματική μείωση του σχετικού προϋπολογισμού στο 50% και πλέον δεν είναι αποδεκτή. Η μείωση των κονδυλίων για λειτουργικές δαπάνες θα δημιουργήσει αδυναμία ακόμη και στην κάλυψη πάγιων λειτουργικών εξόδων».
Μετά τους πρυτάνεις των πανεπιστημίων και οι πρόεδροι των ΤΕΙ εντόπισαν προβλήματα με τις αρμοδιότητες των μελών των νέων Συμβουλίων Διοίκησης, ζητώντας αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και διευκρινίσεις.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου