Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013

ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΚΕΙΜΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Στο υπουργείο Εξωτερικών έχει διαβιβαστεί από τη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του υπουργείου Οικονομικών η μονογραφημένη Συμφωνία Ελλάδας - Νήσων Κέιμαν για την ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέματα,...

σύμφωνα με έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα.


Το έγγραφο διαβιβάστηκε μετά από ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Μίμη Ανδρουλάκη για την ανάγκη σύναψης διμερούς συμφωνίας ανταλλαγής πληροφοριών φορολογικού ενδιαφέροντος με τις Νήσους Κέιμαν. Όπως ειδικότερα αναφέρει ο κ. Στουρνάρας, «μεταξύ Ελλάδας-Νήσων Κέιμαν έχει μονογραφηθεί Συμφωνία για την ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέματα. Το κείμενο της Συμφωνίας μονογραφήθηκε στο περιθώριο των εργασιών του Παγκόσμιου Φόρουμ για την ανταλλαγή πληροφοριών, το Σεπτέμβριο του 2010 στη Σιγκαπούρη».
Ο υπουργός Οικονομικών αναφέρει επίσης ότι η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών έχει διαβιβάσει τη συμφωνία αυτή στο υπουργείο Εξωτερικών, ώστε να προωθηθεί για επίσημη υπογραφή μέσω της αρμόδιας Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο. Την ίδια ώρα ο υπουργός Οικονομικών Ιωάννης Στουρνάρας αποστέλλει στη Βουλή και άλλο έγγραφο σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών με το Βέλγιο που ξεκίνησε για τη χρήση του 2010. Το έγγραφο αποτελεί απάντηση του σε ερώτηση σχετική με τον έλεγχο τυχόν τραπεζικών καταθέσεων του Γιώργου Παπακωνσταντίνου στο Βέλγιο αλλά και εν γένει τραπεζικών στοιχείων που έχουν αποσταλεί από τη συγκεκριμένη χώρα.
Η ερώτηση είχε κατατεθεί από την βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων Μαρίνα Χρυσοβελώνη και αφορούσε όχι μόνο τον κ. Παπακωνσταντίνου αλλά και τη λίστα τραπεζικών στοιχείων που έχει αποστείλει το Βέλγιο, στη βάση διακρατικής Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος.
Η αναφορά στο πρόσωπο του κ.Παπακωνσταντίνου έγινε ειδικά από την βουλευτή επειδή, «αν και είχε μισθοδοτηθεί από τις Βρυξέλλες ως ευρωβουλευτής, δεν συμπεριέλαβε για την περίοδο 2009 και εντεύθεν, κανένα Βελγικό τραπεζικό λογαριασμό στη δήλωση πόθεν έσχες». Ανάμεσα στα ερωτήματα που έθετε η βουλευτής ήταν «γιατί το υπουργείο Οικονομικών δεν έχει προχωρήσει στη διασταύρωση όλων των τραπεζικών στοιχείων που έχει στείλει το Βέλγιο με τη λίστα των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων», και αν «έχει αποστείλει το υπουργείο τη Βελγική λίστα καταθετών στην αρμόδια Επιτροπή ελέγχου πόθεν έσχες».
Στην έγγραφη απάντηση που υπογράφεται από τον υπουργό Οικονομικών, η Βουλή ενημερώνεται ότι από 1.1.2014 θα έχει εφαρμογή το τροποιητικό πρωτόκολλο μεταξύ Ελλάδας και Βελγίου, της Σύμβασης Αποφυγής της Διπλής Φορολογικής Εισοδήματος, με το οποίο «διευρύνθηκε ουσιωδώς το πεδίο ανταλλαγής πληροφοριών περιλαμβάνοντας πλέον και πληροφορίες που κατέχονται από τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίου, από αντιπρόσωπο ή θεματοφύλακα κλπ».
Όμως ο κ. Στουρνάρας επισημαίνει ότι «αίτημα πληροφοριών από την αρμόδια αρχή του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους προς το άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, δυνάμει της οικείας Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος, υποβάλλεται αφού προηγουμένως το αιτούν Κράτος εξαντλήσει τα εσωτερικά μέσα πληροφόρησης, που παρέχονται σύμφωνα με το εσωτερικό του δίκαιο», για να προσθέσει μάλιστα ότι «το αίτημα πληροφοριών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι ενέργεια αλίευσης πληροφοριών από το Συμβαλλόμενο Κράτος προς το οποίο αποστέλλεται το αίτημα».
Ειδικά για την περίπτωση του πρώην υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου, ο κ. Στουρνάρας αναφέρει ότι «η αρμόδια για την ανταλλαγή πληροφοριών Διεύθυνση του υπουργείου Οικονομικών, μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια βελγική φορολογική αρχή, όχι αυτεπάγγελτα, αλλά μόνον εφόσον της το ζητήσει η φορολογική αρχή που διενεργεί τον έλεγχο συγκεκριμένου κάθε φορά φυσικού προσώπου, βάσει συγκεκριμένων διαπιστώσεων και στοιχείων που προκύπτουν κατά τον έλεγχο αυτό και με δεδομένο ότι η επιφορτισμένη για τον έλεγχο αρχή έχει εξαντλήσει τα εσωτερικά μέσα πληροφόρησης».
Ο υπουργός Οικονομικών ενημερώνει επίσης ότι το Βέλγιο, από το 2010, μετά από μεταρρύθμιση του εθνικού του δικαίου όσον αφορά το τραπεζικό απόρρητο, ανήκει πλέον στα κράτη μέλη που εφαρμόζουν την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Έτσι η Ελλάδα, έλαβε για πρώτη φορά πληροφορίες από το Βέλγιο για τη χρήση 2010 (οικονομικό έτος 2011) και στη συνέχεια για τη χρήση 2011 (οικονομικό έτος 2012). Αρμόδια ελληνική φορολογική αρχή, η οποία λαμβάνει τις πληροφορίες αυτές είναι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου