Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013

Τι περιλαμβάνει η ελληνογαλλική συμφωνία για τον τουρισμό

Σε μια συμφωνία οκτώ σημείων που αφορούν την τουριστική συνεργασία ανάμεσα σε Ελλάδα και Γαλλία, προχώρησαν οι αρμόδιοι υπουργοί των δύο χωρών. 

Το κείμενο που συνυπέγραψαν η υπουργός Τουρισμού κ. Όλγα Κεφαλογιάννη και η υπουργός Βιοτεχνίας, Εμπορίου και Τουρισμού της Γαλλίας κ. Sylvia Pinel, συμφώνησαν να προωθήσουν την ανάπτυξη και την ενίσχυση της συνεργασίας των χωρών τους στον τομέα του τουρισμού.

 

Πιο αναλυτικά οι δύο πλευρές αναμένεται να διευκολύνουν τις τουριστικές ροές μεταξύ των χωρών τους και να ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των ενώσεων των ταξιδιωτικών πρακτορείων, καθώς και μεταξύ των άλλων επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού. 

Επιπλέον μέσω ανταλλαγής πληροφοριών και διαφημίσεων θα ενισχύσουν την ενημέρωση του κοινού των δύο χωρών όσον αφορά στα τουριστικά τους αξιοθέατα και θα αυξήσουν τις διμερείς τουριστικές ανταλλαγές. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω συμμετοχής σε εκθέσεις, συνέδρια και άλλες τουριστικές εκδηλώσεις που οργανώνονται σε Ελλάδα και Γαλλία, αλλά και με προσκλήσεις τουριστικών πρακτόρων και δημοσιογράφων.

Συμφωνήθηκε ακόμη η προσπάθεια για ενθάρρυνση των επενδύσεων ελλήνων και γάλλων επιχειρηματιών καθώς και κοινοπραξιών στους αντίστοιχους τουριστικούς τους τομείς. 

Για το σκοπό αυτό οι δύο πλευρές θα γνωστοποιούν τακτικά ο ένας στον άλλον τα κίνητρα για τουριστικές επενδύσεις που προβλέπονται από τις εθνικές νομοθεσίες τους, καθώς και τις δυνατότητες για ανάλογες επενδύσεις που υπάρχουν σε καθεμία από τις δύο χώρες. Η συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) και της Υπηρεσίας Τουριστικής Ανάπτυξης της Γαλλίας Atout France, ήταν ένα ακόμη σημείο που συμφωνήθηκε να ενισχυθεί. 

Αναφορικά με τις θεματικές μορφές τουρισμού, Ελλάδα και Γαλλία, συμφωνήθηκε να προχωρήσουν σε ανταλλαγές τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του πολιτισμικού, αγροτικού και ιαματικού τουρισμού καθώς και στην προώθηση των δρόμων κρασιού, της γαστρονομίας, των λουτροπόλεων και των κέντρων ευεξίας και των δύο χωρών. 

Στο πλαίσιο αυτό θα ανταλλάσσουν επίσης πληροφορίες και τεκμηρίωση αναφορικά με τα στατιστικά στοιχεία, τη νομοθεσία και τις έρευνες σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη. Τέλος εκδηλώθηκε η πρόθεση να αναπτυχθεί συνεργασία ων δύο χωρών, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού καθώς και άλλων διεθνών οργανισμών των οποίων είναι μέλη. Στόχος είναι να δώσουν υψηλό βαθμό προτεραιότητας στις τουριστικές δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Εκδηλώθηκε δε η πρόθεση για συνεργασία στην ανάπτυξη του ενδο-ευρωπαϊκού τουρισμού στο πλαίσιο των δράσεων που πραγματοποιούνται στις δύο χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το πρόγραμμα Καλυψώ. Τέλος, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συναντώνται σε τακτά διαστήματα για να επιτύχουν τους παραπάνω σκοπούς, ενώ στις συναντήσεις αυτές μπορούν να προσκαλούν εκπροσώπους και ειδικούς, τόσο από τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τουριστικό τομέα, να συμμετάσχουν.

Πηγή: news.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου