Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012

Δελτίο τύπου ΕΟΠ: Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νεολαίας


“Επειδή η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας”, μια από τις κυριότερες παραδοχές που μας προκαλεί να είμαστε πάντα ενεργοί και να δρούμε αποτελεσματικά υπέρ του περιβάλλοντος, τονίζει η πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Περιβάλλοντος – ΕΟΠ,  κ. Θέκλα Παρασκευούδη.

Ο ΕΟΠ ιδρύθηκε με στόχο την ανάπτυξη δράσεων και παρεμβάσεων για την αειφορική ανάπτυξη και προστασία του φυσικού πλούτου, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συνεργάζεται με τους κατά τόπους εταίρους, φορείς, κυβερνήσεις και πολίτες με στόχο την προώθηση σχεδίων δράσης στηρίζοντας την αναπτυξιακή συνεργασία μεταξύ χωρών, την προαγωγή και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την άμεση ενεργοποίηση της φωνής των πολιτών.

Αναλαμβάνοντας την διοργάνωση της δράσης «Ανταλλαγής Νέων» του ευρωπαϊκού προγράμματος “Youth In Action”, με τίτλο έργου: Youth and the Environment: "Green" Skills Development (Νεολαία και Περιβάλλον: Ανάπτυξη πράσινων δεξιοτήτων), παρέχει στους νέους την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώση μέσω άτυπων δραστηριοτήτων μάθησης, να μετατραπούν σε πιο ενεργοί πολίτες σε θέματα περιβαλλοντικής ανάπτυξης και να αναπτύξουν "πράσινες" ικανότητες και συμπεριφορές που θα οδηγήσουν, εν καιρώ, σε βιώσιμη ανάπτυξη.

Η δράση θα υλοποιηθεί στις 23 Σεπτεμβρίου έως 30 Σεπτεμβρίου στην Λάρισα, με συμμετέχοντες εθελοντές, ηλικίας 18 με 26, σε συνεργασία με την ΜΚΟ System and Generation (S&G), με έδρα την Άγκυρα της Τουρκίας.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, να συζητήσουν, να συμμετέχουν σε εργαστήρια, ομαδικές συζητήσεις, παρουσιάσεις, χρησιμοποιώντας κάθε είδους μέσο κοινωνικής δικτύωσης και θα παραλάβουν πιστοποιητικά Youthpass.
Η διαφορά αυτής της δράσης έγκειται στο γεγονός πως αγγίζει την πιο ενεργή ομάδα του πληθυσμού, την νεολαία. Ο Ε.Ο.Π έχει την πεποίθηση πως οφείλουμε να διεκδικούμε να γίνονται τέτοιες προσπάθειες, να τονώνουμε με κάθε μέσο την φωνή της νεολαίας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου