Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012

ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΟΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΑΕΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΑΝ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ!

Το υπουργείο Παιδείας επέστρεψε στους πρυτάνεις των πανεπιστημίων και προέδρους ΤΕΙ ανυπόγραφους τους προϋπολογισμούς για το τρέχον έτος, μέχρι τα ιδρύματα να εκλέξουν τα νέα Συμβούλια Διοίκησης. Μέχρι να υλοποιηθεί ο νόμος για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, αυτά θα εισπράττουν δωδεκατημόρια του προϋπολογισμού του 2011. Αυτό μπορεί να συνεχισθεί μέχρι έξι μήνες...

Η προθεσμία των εκλογών για τα Συμβούλια Διοίκησης έληξε στις 15 Ιανουαρίου και μόνο σε δύο ΤΕΙ έγιναν εκλογές, στα ΤΕΙ Σερρών και Καλαμάτας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου