Παρασκευή 1 Μαρτίου 2013

Στο μικροσκόπιο της τρόικας εφορίες και έσοδα

Στο μικροσκόπιο της τρόικας θα βρίσκονται έως και τα τέλη Ιουνίου οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων καθώς τα μέλη της τεχνικής βοήθειας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα κατευθύνουν και θα παρακολουθούν στενά τις αλλαγές στη φορολογική διοίκηση σε ένα πλήθος τομέων από την είσπραξη οφειλών έως και την εκπόνηση του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.


Οι ειδικοί (T. Story, T. Byrd, W. Crandall, J. Leamy, J. Nagy, I. Petrova, B. Russell, E. Empl, F. Van Driessche, P. Weinzierl, S. Weinzierl και C. Wendling) που έχει διορίσει η τρόικα να επικουρούν τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών στο πρωτόγνωρο εγχείρημα της συνολικής αναμόρφωσης του φορολογικού μηχανισμού θα παρέχουν τεχνική βοήθεια έως και τα τέλη Ιουνίου 2013 τις εξής αλλαγές στους παρακάτω τομείς:

-Την εκπόνηση διαδικασιών εγγραφής υπόχρεων στα μητρώα ΦΠΑ.

-Την ανάπτυξη συστήματος επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο βάσει ανάλυσης κινδύνου για επιστροφές ΦΠΑ.

-Την εφαρμογή μέτρων τα οποία θα διευκολύνουν τον έγκαιρο εντοπισμό της απάτης ΦΠΑ.

-Ανάπτυξη και υλοποίηση αυτοματοποιημένου συστήματος υπενθυμίσεων, με σύστημα ανάλυσης κινδύνου για τη συνέχεια των αναγκαστικών μέτρων.

-Ανάλυση κενών για την εφαρμογή ενός συστήματος υπό συνολικό πρίσμα (end-to-end).

-Εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης είσπραξης οφειλών υπό συνολικό πρίσμα.

-Αναθεώρηση της νομοθεσίας που διέπει την είσπραξη οφειλών (π.χ. διακανονισμοί σε δόσεις, αναστολή των διαδικασιών είσπραξης για ανεπίδεκτες είσπραξης οφειλές) με στόχο την άρση των προσκομμάτων που εμποδίζουν την αποτελεσματική είσπραξη των οφειλομένων.

-Το σχεδιασμό και υλοποίηση στοχευμένου προγράμματος κατάρτισης για το νέο προσωπικό.

- Την υποστήριξη για ανάλυση του χαρτοφυλακίου οφειλών.

-Την κατάρτιση προσωπικού στις ενδο-ομιλικές συναλλαγές.

-Την εκπαίδευση στον έλεγχο μεγάλων κατασκευαστικών επιχειρήσεων.

-Την κατάρτιση προσωπικού στον έλεγχο τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

-Την οριστικοποίηση του νομοθετικού πλαισίου και την εφαρμογή έμμεσων μεθόδων ελέγχου σε φορολογουμένους με μεγάλη περιουσία και σε ελεύθερους επαγγελματίες με υψηλά εισοδήματα και την κατάρτιση ελεγκτών στις έμμεσες μεθόδους ελέγχου.

-Τη διεύρυνση της κατάρτισης που έχει αναπτυχθεί για τις έμμεσες μεθόδους ελέγχου σε φορολογουμένους με μεγάλη περιουσία και σε ελεύθερους επαγγελματίες με υψηλά εισοδήματα και σε άλλα πεδία ελέγχου.

-Τη διαβούλευση με Έλληνες εκπαιδευτές και παρουσίαση προκαταρκτικών ιδεών για την εκπόνηση προγράμματος βασικής εκπαίδευσης στον έλεγχο για το νέο προσωπικό.

-Τη βοήθεια στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την ετοιμασία των εκπαιδευτικών υλικών για τη βασική εκπαίδευση νέων ελεγκτών.

- Τη βοήθεια στις τεχνικές ανάλυσης κινδύνου για την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο.

-Τη βοήθεια στη διαμόρφωση μιας επικοινωνιακής εκστρατείας για την οικειοθελή συμμόρφωση.

-Τη βοήθεια στην εκπόνηση του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.

-Τη βοήθεια στο σχεδιασμό συστήματος διοικητικής επίλυσης διαφορών.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου