Παρασκευή 1 Μαρτίου 2013

Ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του κυπριακού χρέους

Τον κώδωνα του κινδύνου για τη βιωσιμότητα του κυπριακού χρέους κρούει η Bank of America Merrill Lynch, ενώ παρουσιάζει τις τέσσερις προκλήσεις με τις οποίες θα βρεθεί αντιμέτωπο το πρόγραμμα διάσωσης της οικονομίας.


Η δυναμική του χρέους της Κύπρου εγκυμονεί κινδύνους, αν ληφθούν υπόψη οι μεγάλες ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, γεγονός που αποτελεί και τη μεγαλύτερη πρόκληση.

Το κούρεμα του χρέους ή των τραπεζικών καταθέσεων, δεν αποτελεί λύση για το κυπριακό πρόβλημα, εκτιμούν οι αναλυτές, καθώς το κόστος θα αντισταθμίσει τα όποια οφέλη.

Σύμφωνα με τις προτάσεις του αμερικανικού επενδυτικού οίκου, το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία, ώστε να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του χρέους:

1. Δημοσιονομική εξυγίανση, με ρυθμό τουλάχιστον 1% του ΑΕΠ ετησίως, μέχρι το πρωτογενές πλεόνασμα να ανέλθει στο 4%.

2. Συντηρητικές παραδοχές σχετικά με την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων και ιδιωτικοποιήσεις, περίπου € 1 δισ. για το καθένα.

3. Βοήθεια από τη Ρωσία μέσω της παράτασης της διάρκειας του δανείου 2,5 δισ. εκατ. ευρώ και παροχή νέου δανείου.

4. Έσοδα ενέργειας και συμμετοχή του δημόσιου τομέα υπό όρους μετά το 2020 και μόνο αν τα αναμενόμενα έσοδα από την ενέργεια αποδειχθούν υπερβολικά αισιόδοξα για να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του χρέους.

Η Κύπρος αντιμετωπίζει τέσσερις προκλήσεις, σύμφωνα με την Bank of America Merril Lynch, οι οποίες αφορούν το ξέπλυμα χρήματος, την έκθεση της Κύπρου στην Ελλάδα, τον χαμηλό συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων και τα κατεχόμενα εδάφη, καθώς ενδεχόμενη επανένωση του νησιού θα μπορούσε να αυξήσει το δημόσιο χρέος.

Ο οίκος εκτιμά ότι η υπογραφή της συμφωνίας διάσωσης αναμένεται σύντομα, εφόσον ολοκληρώθηκε η εκλογή του νέου Προέδρου, κ. Αναστασιάδη.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου