Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2013

TÜV HELLAS: «Πράξεις Ποιότητας» για τo WWF Ελλάς με την Πιστοποίηση Έργων και Δραστηριοτήτων του Οργανισμού για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Φυσικής Κληρονομιάς


Αθήνα, 07 Ιανουαρίου 2013 – Ο Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV HELLAS προσέφερε και υλοποίησε για δεύτερη συνεχή χρονιά τις εργασίες επιθεώρησης διατήρησης της πιστοποίησης του WWF Ελλάς με βάση το πρότυπο ISO 9001:2008 με αντικείμενο τα Έργα και τις Δραστηριότητες της για την προστασία του Περιβάλλοντος και της Φυσικής Κληρονομιάς και τη Διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Η νέα επιθεώρηση του WWF Ελλάς από την TÜV HELLAS πραγματοποιήθηκε και πάλι στο πλαίσιο υλοποίησης του Κοινωνικού της Προγράμματος «Πράξεις Ποιότητας» που υποστηρίζει προσπάθειες που προάγουν την Ποιότητα στην Παιδεία, την Κοινωνία και το Περιβάλλον.Με την Πιστοποίηση αυτή επιτυγχάνεται η τεκμηρίωση και η συνέχεια των δράσεων του WWF Ελλάς αναφορικά με τις προσπάθειες της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, καθώς και η συνεχής βελτίωση των τεκμηριωμένων διαδικασιών της.


Το WWF Ελλάς είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο ανθρώπων, επιστημόνων, εθελοντών και πολιτών, που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες, με στόχο να αντιμετωπίσει εποικοδομητικά τις περιβαλλοντικές προκλήσεις του πλανήτη, από τη διάσωση σπάνιων ειδών έως την αλλαγή του κλίματος. Ειδικότερα στην Ελλάδα, αποστολή του WWF Ελλάς είναι να διατηρήσει την πλούσια βιοποικιλότητα της χώρας ως αναπόσπαστο στοιχείο της Μεσογείου και να παρεμποδίσει την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, με στόχο την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης.

Η TÜV HELLAS στα 25 χρόνια που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα έχει ενσωματώσει στην εταιρική στρατηγική της την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, βασιζόμενη στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης για την κοινωνική ανταπόκριση και την περιβαλλοντική ευαισθησία. Το Κοινωνικό Πρόγραμμα «Πράξεις Ποιότητας» που πραγματοποιείται εδώ και χρόνια υποστηρίζει τις προσπάθειες που προάγουν την Ποιότητα στην Παιδεία, την Κοινωνία και το Περιβάλλον.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Γιώτα Χουλιαρά           Ανδρέας Σουλίδης
CONCEPT Communication Strategies CONCEPT Communication Strategies
+30 210 8025662 +30 210 8025662

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου