Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2013

Συνεχίζεται η εισροή των καταθέσεων στην Ελλάδα

Περαιτέρω άνοδο σημείωσαν οι καταθέσεις στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τους αναλυτές της Alpha Bank, οι οποίοι αποδίδουν την εισροή καταθέσεων κυρίως στην ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης του ιδιωτικού τομέα ότι η κρίση χρέους στη χώρα μας θα ξεπερασθεί.


Πιο συγκεκριμένα, οι συνολικές καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα σημείωσαν περαιτέρω άνοδο τον Νοέμβριο του 2012, με αποτέλεσμα το υπόλοιπό τους να ανέλθει στα 155,8 δισ. ευρώ (νοικοκυριά 131,1 δισ. ευρώ και επιχειρήσεις 24,7 δισ. ευρώ) από 155,1 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2012, 154,2 δισ. ευρώ και 153,3 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο και Αύγουστο 2012, έναντι 150,5 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2012 και 172,7 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2011.

Η αύξηση των καταθέσεων τον Νοέμβριο του 2012, σε μηνιαία βάση, προήλθε κυρίως από την άνοδο των προθεσμιακών καταθέσεων (Νοέμβριος 2012: 96 δισ. ευρώ, Οκτώβριος 2012: 94,8 δισ. ευρώ) και κατά μικρότερο βαθμό από τις καταθέσεις όψεως (Νοέμβριος 2012: 16 δισ. ευρώ, Οκτώβριος 20 12: 15,8 δισ. ευρώ), που υπερκέρασε τη μείωση των καταθέσεων ταμιευτηρίου (Νοέμβριος 2012: 43,7 δισ. ευρώ Οκτώβριος 2012: 44,5 δισ. ευρώ).

Σε ετήσια βάση, οι καταθέσεις ιδιωτών μειώθηκαν κατά -10,2% τον Νοέμβριο του 2012, από -12,7% τον Οκτώβριο του 2012, έναντι -16,2% τον Σεπτέμβριο του 2012 και -17,1% τον Νοέμβριο του 2011. Από τις επιμέρους συνιστώσες των καταθέσεων, οι καταθέσεις Ταμιευτηρίου (Νοέμβριος 2012: 43,7 δισ. ευρώ) ήταν μειωμένες κατά -18%, έναντι -19,4% τον Νοεμβρίου 2011.

Επίσης, οι καταθέσεις Όψεως που διαμορφώθηκαν στα 16 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2012, ήταν μειωμένες κατά -14,6% σε ετήσια βάση, έναντι μείωσης τους κατά -16,7% τον Νοέμβριο του 2011, ενώ οι καταθέσεις προθεσμίας που ανήλθαν στα 96,1 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2012 ήταν μειωμένες κατά -5,2% σε ετήσια βάση, έναντι της μεγάλης μείωσής τους κατά -16% τον Νοέμβριο του 2011.

Η εκροή των καταθέσεων μεταξύ των εκλογών της 6ης Μαΐου 2012 και της 16ης Ιουνίου 2012 ανήλθε στα 15,4 δισ. ευρώ. Από αυτά έως το τέλος Νοεμβρίου 2012 έχουν επανέλθει στις ελληνικές τράπεζες μόνο τα 5,3 δισ. ευρώ.

Όπως εκτιμούν οι αναλυτές της Alpha bank, στο τελευταίο εβδομαδιαίο δελτίο της τράπεζας, η επιστροφή των καταθέσεων αναμένεται σταδιακά να τονωθεί και επομένως να ανακάμψει η πιστωτική επέκταση προς τον ιδιωτικό τομέα με την εκταμίευση των 34,3 δισ. ευρώ (από τη δόση των 49,1 δισ. ευρώ του EFSF) και των 18,2 δισ. ευρώ που αναμένονται μαζί με τους πόρους του ΔΝΤ στο τρίτο τρίμηνο του 2013 καθώς και την προσδοκώμενη αποκατάσταση των κεφαλαίων των τραπεζών που εξαλείφθηκαν με το PSI Plus. Επίσης από την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, καθώς η ζήτηση καταθέσεων είναι θετική συνάρτηση μεταξύ άλλων, του πραγματικού ΑΕΠ.

Συνολικά, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα υστερούσαν τον Νοέμβριο του 2012 κατά 18,3 δισ. ευρώ έναντι του Δεκεμβρίου 2011 και κατά 81,8 δισ. ευρώ συγκριτικά με το υψηλότερο ιστορικό επίπεδό καταθέσεων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, των 237,6 δισ. ευρώ, που επετεύχθη τον Σεπτέμβριο του 2009.

Η εκροή των ιδιωτικών καταθέσεων ξεκίνησε το 2010, μετά από μια αξιοσημείωτη άνοδό τους στην περίοδο 2002-2009, όταν σημειώθηκε μέση ετήσια αύξησή τους κατά +12,4%, έναντι μέσης ετήσιας αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ κατά +5,9%. Συγκεκριμένα, το 2009 οι καταθέσεις των ιδιωτών αυξήθηκαν στα 133 δισ. ευρώ έναντι του 2002 και έναντι αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ στην ίδια περίοδο κατά 76,8 δισ. ευρώ.

Η μείωση των ιδιωτικών καταθέσεων από το 2009 εκδηλώθηκε με εκτεταμένη μεταφορά κεφαλαίων σε καταθέσεις ή χρεόγραφα στο εξωτερικό, ενώ υπήρξε και αποθησαυρισμός τραπεζογραμματίων σε ευρώ μεγάλης ονομαστικής αξίας, χρυσών λιρών, κ.λπ.

Σύμφωνα με την Alpha Bank, oι εγχώριες τράπεζες προσπάθησαν να συγκρατήσουν την απόσυρση των καταθέσεων προσφέροντας κίνητρα για ταχύτερη επιστροφή των αποθησαυρισμένων πόρων και των ποσών που έχουν εκρεύσει στο εξωτερικό, αυξάνοντας προοδευτικά τα επιτόκια στις καταθέσεις προθεσμίας και βελτιώνοντας ορισμένα χαρακτηριστικά των καταθέσεων αυτών για τους καταθέτες, με τη μείωση κυρίως του ελάχιστου επιτρεπόμενου ύψους κατάθεσης προθεσμίας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου