Δευτέρα 2 Απριλίου 2012

Μεγάλη έρευνα για το πανεπιστήμιο Πειραιώς

Η ΠΑΣΠ στα πλαίσια του συνδικαλιστικού της ρόλου, διενεργεί την πρώτη μεγάλη στατιστική έρευνα με θέμα τις απόψεις των φοιτητών για το Πανεπιστήμιό μας. Είναι πράγματι η πρώτη φορά που οργανωμένα και σε όλα τα Τμήματα, με προσωπικά ερωτηματολόγια, αλλά και ηλεκτρονικά, επιχειρείται η καταγραφή των θέσεων, των απόψεων, και των προτάσεων, που οι φοιτητές έχουν. Επιδιώκουμε να καταγράψουμε τα προβλήματα που οι ίδιοι οι φοιτητές εντοπίζουν, και ταυτόχρονα τις απόψεις τους για την λειτουργία του Ιδρύματος.


Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευθούν, και μέσω των εκπροσώπων μας θα κατατεθούν σε όλες τις Τμηματικές Συνελεύσεις και στην Σύγκλητο, επιδιώκοντας έτσι για πρώτη φορά να γνωστοποιήσουμε στην Πανεπιστημιακή διοίκηση την αυθεντική γνώμη των φοιτητών. Επιπλέον τα προβλήματα και τα ζητήματα που εσείς θα αναδείξετε θα αποτελέσουν για εμάς τις προτεραιότητες των διεκδικήσεών μας.

ΜΑΖΙ ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Πατήστε στο παρακάτω link για να πάρετε μέρος στην έρευνα  :
http://survey.pasp-papei.gr//index.php?sid=68583&lang=el

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου