Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2012

Jumbo: Αύξηση κερδών και πωλήσεων

Αύξηση κερδών και πωλήσεων κατέγραψε, στοεξάμηνο της χρήσης Ιούλιος 2011-Ιούνιος 2012, ο όμιλος Jumbo. Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν στα 57,77 εκατ. ευρώ από 53.95 εκατ. ευρώ περσί, αυξημένα κατά 7,08%, ενώ οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 293,06 εκατ. ευρώ από 290,17 εκατ. ευρώ, που ήταν την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, καταγράφοντας αύξηση κατά 0,99%.

Ειδικότερα, το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε στο 51,36% έναντι 50,28% της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, ενώ τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν στα 78,26 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 75,52 εκατ. ευρώ, που ήταν την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση 3,63%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 70,81 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,64%.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα οικονομικά αποτελέσματα, οι πωλήσεις του επταμήνου παρέμειναν εντός του ετήσιου στόχου (0%-2%). Ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων του ομίλου, για το επτάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης (Ιούλιος 2011- Ιούνιος 2012), ανήλθε στο 1,40%, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, βελτιωμένος από τα επίπεδα του εξαμήνου, καθώς καταγράφηκε σημαντική βελτίωση, κατά τον Ιανουάριο. Επιπλέον, οι πρώτες ενδείξεις από τις πωλήσεις του Φεβρουαρίου παραμένουν θετικές.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου