Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012

Οι «δέκα εντολές» για την εκταμίευση του δεύτερου δανείου

Για να εκταμιευθεί το ποσό του δεύτερου δανείου, αν και όποτε αυτό συμφωνηθεί, η χώρα μας θα πρέπει πρώτα να έχει ανταποκριθεί σε δέκα εντολές.

Συγκεκριμένα, το νέο μνημόνιο προβλέπει ότι η ελληνική κυβέρνηση υποχρεούται, πριν – ή και για να - αρχίσουν να εισρέουν τα χρήματα στα κρατικά ταμεία, να προχωρήσει στις εξής δράσεις:- Μείωση στη φαρµακευτική δαπάνη κατά τουλάχιστον 1,1 δισ. ευρώ φέτος, µειώνοντας τις τιµές των φαρµάκων (γενόσηµα και επώνυµα φάρµακα), αυξάνοντας τις συµµετοχές των ασφαλισμένων, µειώνοντας τα περιθώρια κέρδους των φαρµακοποιών και των χονδρεµπόρων, εφαρµόζοντας υποχρεωτικά την ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

- Μείωση των υπερωριών σε νοσοκομειακούς γιατρούς κατά τουλάχιστον 50 εκατοµµύρια ευρώ. 

- Μείωση των προµηθειών στρατιωτικού υλικού κατά 300 εκατοµµύρια ευρώ (ταµειακά και παραδόσεις). 

- Ελάττωση του αριθµού των αντιδηµάρχων και του σχετικού προσωπικού, ώστε να εξοικονοµηθούν τουλάχιστον 30 εκατοµµύρια ευρώ. 

- Μείωση της λειτουργικής δαπάνης της κεντρικής κυβέρνησης, και της δαπάνης διεξαγωγής εκλογών κατά τουλάχιστον 270 εκατοµµύρια ευρώ. 

- Περικοπές στις επιδοτήσεις σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών και στις επιχορηγήσεις σε διάφορους φορείς, κατά τουλάχιστον 190 εκατομμύρια ευρώ φέτος. 

- Μείωση των δαπανών για το πρόγραμμα δηµοσίων επενδύσεων κατά 400 εκατομμύρια ευρώ.

- Αλλαγές σε συνταξιοδοτικά ταµεία µε κατά µέσο όρο υψηλές συντάξεις ή που λαµβάνουν υψηλές επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισµό, µε σκοπό την εξοικονόµηση τουλάχιστον 300 εκατοµµυρίων ευρώ. 

- Έκδοση υπουργικών αποφάσεων για την εφαρµογή του τέλους επιτηδεύµατος, που καταβάλλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. 

- Έκδοση υπουργικών αποφάσεων για την ολοκλήρωση της πλήρους εφαρµογής του νέου µισθολογίου σε όλα τα σχετικά νοµικά πρόσωπα και καθιέρωση νοµοθετικών προβλέψεων για το πώς οι υπάλληλοι αυτοί θα επιστρέψουν αναδρομικά τις επιπλέον καταβληθείσες αποδοχές για το χρονικό διάστηµα από το Νοέμβριο του 2011 και µετά.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου