Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GEROLYMATOS ANIMAL HEALTH


«Οι ενέργειες της Royal Bank of Scotland δυσχεραίνουν σημαντικά την ομαλή
συνέχιση των εργασιών της εταιρείας με κίνδυνο τη βιωσιμότητά της» 
Η εταιρεία Gerolymatos Animal Health καταγγέλλει την τράπεζα Royal Bank of Scotland (RBS) για το γεγονός ότι κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της εταιρείας μας, ενώ παράλληλα ζήτησε την έκδοση προσωρινής διαταγής που να διατάσσει την απαγόρευση νομικής και πραγματικής μεταβολής κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της εταιρείαςσυμπεριλαμβανομένων και κάθε είδους απαιτήσεών τους εις χείρας τρίτων. Το αίτημα αυτό της RBS θα συζητηθεί την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2011.


Στην ουσία η RBS με την αίτηση προσωρινής διαταγής (που εκδίδεται μετά από συνοπτική διαδικασία πιθανολόγησης) παγώνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας (δηλαδή όχι μόνον τα πάγια, αλλά και τα αποθέματα, τα ταμειακά διαθέσιμα, τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά πελατών, όπως και τα ίδια τα εμπορεύματα που διακινούν οι εταιρείες αυτές κ.α.) τα οποία καθίστανται πλέον ανενεργά. Μια τέτοια εξέλιξη είναι πρόδηλο ότι θα έχει καταστροφικές συνέπειες για την εταιρεία καθότι η εν γένει λειτουργία της καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής.
Οι ολέθριες συνέπειες των ενεργειών της RBS θα είναι να οδηγήσουν σε κλείσιμο μια καθόλα υγιή επιχείρηση, η οποία μέχρι σήμερα, καταβάλλοντας σημαντικές προσπάθειες δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν στην οικονομία, έχει καταβάλει πλήρως τόσο τη μισθοδοσία και το δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόμενους, όσο και το σύνολο των υποχρεώσεών της προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς. Συνεπώς η RBS υπό το πρίσμα των ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών επιφέρει άλλο ένα πλήγμα στους εργαζόμενους της Gerolymatos Animal Health και τις οικογένειές τους.
Τέλος καθίσταται προφανές ότι στρεφόμενη η τράπεζα με τον τρόπο αυτό κατά της εταιρείας, αφενός παρακωλύει σημαντικά την ομαλή λειτουργία της και την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών της, αφετέρου επιφέρει πλήγμα και στην ίδια της τράπεζα διακυβεύοντας τη βιωσιμότητα της εταιρείας μας και κατά συνέπεια την πιθανότητα αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου