Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2011

Οδηγίες για την εξαίρεση από το χαράτσι


Οδηγίες στους φορολογουμένους, για το πώς θα εξαιρεθούν από το ειδικό τέλος ακινήτων ή θα διορθώσουν τα λάθη στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, έδωσε σήμερα του υπουργείου Οικονομικών.

Ειδικότερα, για όσους συντρέχουν ειδικοί λόγοι υγείας, αποκλειστικά αρμόδιος να διαπιστώσει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις αναστολής της έκδοσης εντολής διακοπής του ρεύματος και της εκτέλεσής της είναι ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ., ο οποίος εκδίδει σχετική πράξη, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου.

Όσοι φορολογούμενοι επικαλούνται οικονομική αδυναμία πληρωμής του ειδικού τέλους ακινήτων θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνοντας τη φόρμα που βρίσκεται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www1.gsis.gr/taxisnet2/eta

Με τη σειρά της, η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων, αφού επεξεργαστεί τις αιτήσεις και τα στοιχεία αυτών, θα αποστέλλει αρχείο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την οριστική εξέταση τους και ο προϊστάμενος της εφορίας θα αποφασίζει, εκτός από την αναστολή διακοπής του ρεύματος, είτε την καταβολή του τέλους σε περισσότερες από τις προβλεπόμενες δόσεις, είτε τον περιορισμό του ποσού του τέλους σε ύψος που κρίνεται αναγκαίο.

Οι διορθώσεις επί του ειδικού τέλους ακινήτων θα γίνονται μέχρι τις 20 Ιανουαρίου, ως εξής:

• Ο Διαχειριστής Δικτύου της ΔΕΗ αποστέλλει στους δήμους της χώρας ηλεκτρονικές καταστάσεις, που περιλαμβάνουν τα ακίνητα που βρίσκονται στη διοικητική περιφέρεια του κάθε δήμου, με τα στοιχεία βάσει των οποίων υπολογίστηκε το ειδικό τέλος ακινήτων έτους 2011.

• Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες που έχουν εντοπίσει λάθη στα στοιχεία υπολογισμού του τέλους προσέρχονται στον αρμόδιο δήμο για τη διόρθωση λαθών στην επιφάνεια, στην παλαιότητα ή στην τιμή ζώνης του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου. Οι πολίτες δύνανται να υποβάλουν τις αιτήσεις για διόρθωση στον αρμόδιο δήμο μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2012.

• Οι δήμοι αποστέλλουν μέχρι τις 27 Ιανουαρίου 2012 τις ενημερωμένες καταστάσεις στον Διαχειριστή Δικτύου της ΔΕΗ, ο οποίος, ακολούθως, τις αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), που τις ελέγχει ενδεικτικά ως προς την τιμή ζώνης. Σε περίπτωση όπου εντοπιστεί λάθος στην τιμή ζώνης, η Γ.Γ.Π.Σ. το διορθώνει ενημερώνοντας για τη διόρθωση τον αρμόδιο δήμο.

• Μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2012, η Γ.Γ.Π.Σ. διαβιβάζει τις διορθωμένες καταστάσεις στον Διαχειριστή Δικτύου της ΔΕΗ.

• Ο Διαχειριστής Δικτύου της ΔΕΗ, μετά τη λήψη των διορθωμένων καταστάσεων, υπολογίζει, βάσει των νέων στοιχείων, το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. που αντιστοιχεί στο ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο και εφόσον προκύπτει ποσό τέλους χαμηλότερο από το αρχικώς υπολογισθέν, βάσει των στοιχείων της 17ης Σεπτεμβρίου 2011, η διαφορά αφαιρείται από το ποσό Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. έτους 2012.

Στις περιπτώσεις όπου προκύψει αρνητική διαφορά, το ποσό επιστρέφεται από τη ΔΕΗ ή τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος. Το τέλος καταβάλλεται για φέτος, όπως αρχικά είχε υπολογιστεί και μετά τις διορθώσεις θα γίνει συμψηφισμός με το ειδικό τέλος ακινήτων το 2012.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου