Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2011

Χάσατε το ειδοποιητήριο για επιστροφή φόρου;

Για την περίπτωση που η ειδοποίηση επιστροφή φόρου χάθηκε, καταστράφηκε ή δεν παραλήφθηκε το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει τα εξής:

Ο δικαιούχος για να εισπράξει το χρηματικό ποσό που δικαιούται, θα απευθύνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για να εκδώσει νέα.

Εναλλακτικά παρέχεται η δυνατότητα στο δικαιούχο, που είναι πιστοποιημένος χρήστης, να ανακτά την ανωτέρω ειδοποίηση από την ιστοσελίδα http://www.gsis.gr της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών και να την εκτυπώνει σε έγχρωμη ή ασπρόμαυρη μορφή.

Το εν λόγω έντυπο, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του πρωτοτύπου, αποτελεί έγκυρο παραστατικό για την είσπραξη των − προς επιστροφή − αναγραφομένων ποσών.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου