Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2011

Βασικοί Άξονες της νέας πρότασης παιδείας που ετοιμάζει η ΟΝΝΕΔ


Οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές πάνω στις οποίες θα κυμαίνεται η νέα πρόταση παιδείας της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας θα είναι οι ακόλουθες:

 • Ναι στην αναθεώρηση του Άρθρου 16 και στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, με σχέτικό έλεγχο για την αδειοδότησή τους. Αυστηρό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους.
 • Ναι στην πλήρη κατάργηση του ασύλου
 • Ναι στη δυνατότητα συμπληρωματικής ιδιωτικής χρηματοδότησης των ΑΕΙ
 • Άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας
 • Ναι σε συγχωνεύσεις γνωστικών αντικειμένων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Περιορισμός του συνολικού αριθμού των ιδρυμάτων σε 20
 • Ίδρυση Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης που θα αντικαταστήσουν τα Επαγγελματικά Λύκεια. 
 • Ενίσχυση της Έρευνας - Άμεση συνεργασία ερευνητικών κέντρων με τα Πανεπιστήμια
 • Ενίσχυση και εφαρμογή θεσμού αξιολόγησης
 • Διοίκηση Ιδρυμάτων (Σύγκλητος: αποκλειστικά ακαδημαϊκά θέματα, Πρυτανικό Συμβούλιο: Εκτελεστικές αποφάσεις, Ενίσχυση και εφαρμογή της θέσης του Γενικού Γραμματέα (manager) του Ιδρύματος)
 • Θεσμικά ζητήματα (3ετής προπτυχιακός κύκλος σπουδών (bachelor), 2ετής κύκλος μεταπτυχιακών σπουδών με διάκριση σε δύο κύκλους {θεωρητική εξειδίκευση – πρακτικές γνώσεις και περίοδος πρακτικής εφαρμογής της γνώσης}, Εφαρμογή συστήματος απουσιών με ανώτατο όριο, σπουδές full time ή part time, κατάργηση μεταγραφών για όλες τις κατηγορίες, διαγραφή όσων εγγεγραμμένων φοιτητών έχουν υπερβεί το χρόνο σπουδών και δεν δηλώσουν μαθήματα σε 3 περιόδους, Αντικατάσταση εκτύπωσης και διανομής συγγραμμάτων με ηλεκτρονικά αντίγραφα τους (ebooks), Ελεύθερο το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας Μεταπτυχιακών προγραμμάτων)
 • Νέο όργανο εκπροσώπησης των φοιτητών
 • Νέος Τρόπος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (τα Τμήματα καθορίζουν των αριθμό των εισακτέων που θα εισάγονται ανά έτος, Πανελλήνιες σε 4 μαθήματα ανά κλάδο, Δήλωση προτίμησης μέσω μηχανογραφικού μόνο για Σχολές του ιδίου κλάδου και κατανομή ανάλογα με τον βαθμό, την προτίμηση και τον αριθμό των εισακτέων που ορίζει κάθε Τμήμα), Κατάργηση ποσοστώσεων, ειδικών διατάξεων για κοινωνικές ομάδες (Έλληνες εξωτερικού, τέκνα στρατιωτικών κλπ). Όλοι με εξετάσεις.)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου