Τρίτη 10 Ιουλίου 2012

Αύξηση του ΑΕΠ έως και 3%, από την αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου

Την εκτίμηση ότι η αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου δύναται να οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 3% διατυπώνουν οι αναλυτές του ΙΟΒΕ σε ειδική μελέτη.


Σε κεφάλαιο της έκθεσης του ΙΟΒΕ για την ελληνική οικονομία που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα μελέτης που διεξήγαγε το Ίδρυμα, με αντικείμενο την αποτίμηση των μακροοικονομικών επιπτώσεων από την αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου.

Η μελέτη εστιάζει στις μακροοικονομικές επιδράσεις από τη μείωση του δημοσίου χρέους που θα προέλθει από την πώληση τμημάτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και αποτιμά τις επιπτώσεις από την επενδυτική και καταναλωτική δραστηριότητα καθώς και των γενικότερων συνεργειών που θα προκύψουν από την πολύπλευρη αξιοποίηση των περιοχών που θα παραχωρηθούν - εκχωρηθούν.

Το συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι η αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου πέραν της συμβολής της στην ελάφρυνση του δημόσιου χρέους μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο άμεσης απόδοσης, που επιπλέον θα συμβάλει ουσιαστικά, ώστε να περιοριστούν τα υψηλά βραχυχρόνια κόστη σε όρους απασχόλησης και προϊόντος που συνεπάγεται η εφαρμογή της τρέχουσας δημοσιονομικής πολιτικής.

Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι με την εφαρμογή του προγράμματος, το ΑΕΠ μπορεί να είναι κατά 3% υψηλότερο και να προστεθούν 140 χιλ. νέες θέσεις εργασίας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου