Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2013

G-20: Ιδιαίτερα ισχνή η παγκόσμια ανάπτυξη

g20
Σε κοινή ανακοίνωσή τους μετά το τέλος της συνόδου της Ομάδας των Είκοσι (G20) στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, οι χώρες μέλη της εκτιμούν πως η παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη παραμένει «ιδιαίτερα ισχνή», εξαιτίας κυρίως των «κινδύνων» που απορρέουν από την επιβράδυνση της ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες οικονομικά χώρες.

«Η ανάκαμψη είναι ιδιαίτερα ισχνή και οι κίνδυνοι παραμένουν», ιδίως όσοι σχετίζονται με την «επιβραδυνόμενη ανάπτυξη, η οποία αντανακλά σε ορισμένες περιπτώσεις το φαινόμενο της αστάθειας στη ροή των κεφαλαίων, τις δυσχερέστερες χρηματοοικονομικές συνθήκες και την αστάθεια στις τιμές των πρώτων υλών», τονίστηκε στο κείμενο που υιοθέτησαν οι ηγέτες της G20.
Στην ανακοίνωση σημειώθηκε πως «η ζώνη του ευρώ δεσμεύθηκε ότι θα ενισχύσει τα θεμέλια της οικονομικής και νομισματικής της ένωσης, περιλαμβανομένων προσπαθειών για την βελτίωση των τραπεζικών ισολογισμών, τη μείωση του χρηματοοικονομικού κατακερματισμού και πως θα προωθήσει και χωρίς καθυστέρηση την τραπεζική ένωση».
Η νομισματική πολιτική «θα εξακολουθήσει να πορεύεται με γνώμονα την εσωτερική σταθερότητα στις τιμές και την ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης, σύμφωνα προς τις προσταγές των κεντρικών τραπεζών. Αναγνωρίζουμε την υποστήριξη που προσφέρθηκε τα τελευταία χρόνια στην παγκόσμια οικονομία για διορθωτικές νομισματικές πολιτικές , περιλαμβανομένων και των μη συμβατικών νομισματικών πολιτικών», τονίσθηκε στο ίδιο κείμενο.
Στην ανακοίνωση προστέθηκε πως οι κεντρικές τράπεζες των G20 δεσμεύτηκαν να μεταβάλλουν «προσεκτικά» τη νομισματική πολιτική τους, απαντώντας στην έκκληση των αναδυομένων χωρών, οι οποίες αισθάνονται κυρίως τις επιπτώσεις από την απόφαση της Fed, της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ, να μειώσει τα μέτρα στήριξης της οικονομικής ανάκαμψης.
«Οι κεντρικές μας τράπεζες δεσμεύτηκαν πως οι μελλοντικές μεταβολές στη νομισματική πολιτική θα συνεχίσουν να είναι προσεκτικά συγκροτημένες και θα ανακοινώνονται σαφώς», σύμφωνα με το κείμενο, ενώ αναγνωρίστηκε πως «η ενίσχυση της ανάπτυξης θα συνοδεύεται από μία μετάβαση προς την εξομάλυνση των νομισματικών πολιτικών».
Οι 20 ηγέτες συμπέραναν πως είναι «ζωτικής σημασίας να επιτευχθεί ισχυρή και διαρκής ανάκαμψη, ενώ θα εξασφαλίζεται η δημοσιονομική σταθερότητα στις αναπτυγμένες οικονομίες. Όπως συμφωνήσαμε, όλες οι ανεπτυγμένες οικονομίες έχουν αναπτύξει αξιόπιστες, φιλόδοξες και επικεντρωμένες σε κάθε χώρα μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές στρατηγικές».
«Οι στρατηγικές αυτές θα εφαρμοσθούν ευέλικτα ώστε να λαμβάνουν υπ’ όψη τις νέες οικονομικές συνθήκες, προκειμένου να στηριχθούν η οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ το χρέος ως προς το ΑΕΠ θα οδηγηθεί προς μία βιώσιμη πορεία. Ένας αριθμός από αναδυόμενες οικονομίες ανέπτυξαν επίσης τα βασικά στοιχεία των στρατηγικών τους για την προώθηση μίας δημοσιονομικής σταθερότητας».

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου