Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013

Τέρμα στις συντάξεις μαϊμού με το σύστημα «Αριάδνη»

Νησίδες παραβατικότητας που διαχρονικά αποτελούν «πληγή» στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, κατασπαταλώντας πόρους περίπου 500 εκατ. ευρώ ετησίως αποσκοπεί να αντιμετωπίσει το σχέδιο νόμου «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας.


Το νομοσχέδιο θεσπίζει το σύστημα «Αριάδνη», το οποίο θα επικεντρωθεί στον πλήρη αποκλεισμό εμφάνισης φαινομένων παραβατικότητας στο μέλλον, όσον αφορά στη λήψη συνταξιοδοτικών και άλλων παροχών, σφραγίζοντας «διαρροές» πόρων του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και κατ' αυτό τον τρόπο καθιστώντας άνευ αντικειμένου οιαδήποτε ανάγκη μελλοντικής απογραφής.

Ουσιαστικά, με το σύστημα αυτό επιχειρείται, για πρώτη φορά, ένας οργανωμένος ανασχεδιασμός και συνάρθρωση των διαδικασιών που αφορούν τη διοικητική αποτύπωση των πράξεων αλλαγής δημογραφικής και οικογενειακής κατάστασης των ασφαλισμένων (γέννηση, γάμος, σύμφωνο συμβίωσης, διαζύγιο και θάνατος), αλλά και την εξασφάλιση ότι η προκύπτουσα πληροφορία διοχετεύεται άμεσα και έγκυρα στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Ειδικότερα, βασικό ρόλο στο σύστημα «Αριάδνη» επιτελούν η κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Εσωτερικών και οι ληξίαρχοι, οι οποίοι, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του πρώτου κεφαλαίου, έχουν την κεντρική ευθύνη για την αξιόπιστη και ακριβή συλλογή και καταχώρηση των βασικών στοιχείων ταυτοποίησης των πολιτών. Η βασική πληροφορία στα ληξιαρχεία καταφθάνει απευθείας από τους πολίτες αλλά κυρίως διασφαλίζεται από τις άλλες συναρμόδιες αρχές.

Κομβικός στη λειτουργία του συστήματος είναι επίσης ο ρόλος της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, η οποία έχει πλέον αναβαθμισμένα καθήκοντα και αποτελεί τον «τεχνολογικό» εγγυητή της τήρησης και εφαρμογής της ασφαλιστικής νομοθεσίας διασφαλίζοντας ουσιαστικά την αποφυγή εκροής χρηματικών ποσών σε μη δικαιούμενα πρόσωπα και προστατεύοντας καίρια την περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων και των ασφαλισμένων.

-Στο γάμο υπάρχει αλληλεπίδραση των συστημάτων της ΓΓΠΣ της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και του Υπουργείου Εσωτερικών. Η πληροφορία του ΑΜΚΑ και ΑΦΜ διοχετεύεται στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, μέσω του ειδικού ηλεκτρονικού παραβόλου για την άδεια γάμου το οποίο εκδίδεται από τη ΓΓΠΣ και περιέχει υποχρεωτικά τα ανωτέρω στοιχεία. Η ληξιαρχική πράξη γάμου περιλαμβάνει υποχρεωτικά ΑΜΚΑ και ΑΦΜ καθώς και το μοναδικό αριθμό του παραβόλου της ΓΓΠΣ.

- Στο διαζύγιο πλέον η σχετική δήλωση και καταχώρηση του είναι δεσμευτική για τους πρώην συζύγους, ειδάλλως δεν θα είναι δυνατή η επίκληση του στις δημόσιες αρχές. Υποχρεωτικά πλέον δηλώνονται και σε αυτή την περίπτωση τα ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.

- Τόσο στη σύναψη όσο και στη λύση του συμφώνου συμβίωσης, οι συμβολαιογράφοι με το ειδικό κύρος του άμισθου κρατικού λειτουργού διασφαλίζουν ότι η σχετική πληροφορία θα φτάσει στον ληξίαρχο και θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ.

- Στο θάνατο οι ληξίαρχοι εκδίδουν μηχανογραφικά τη ληξιαρχική πράξη, η οποία είναι πλέον αδύνατο να εκδοθεί χωρίς να περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές πληροφορίες για τον ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι για την ταφή είναι αναγκαία πια μόνο η ληξιαρχική πράξη θανάτου, καθίσταται σαφές ότι τα κεντρικά στοιχεία ταυτοποίησης του θανόντος, ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ πρέπει να δηλώνονται στους ληξιάρχους για να προχωρήσει η όλη διαδικασία.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου