Σάββατο 11 Ιουνίου 2011

Τι αποφάσισε η γερμανική Βουλή

Το ψήφισμα των τριών κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού για το νέο πακέτο βοήθειας στην Ελλάδα ενέκρινε σήμερα η γερμανική βουλή με την πλειοψηφία των βουλευτών της συμπολίτευσης, ψήφισμα το οποίο, όμως, δεν δεσμεύει την κυβέρνηση της καγκελαρίου Μέρκελ, αλλά διαμορφώνει το πλαίσιο διαπραγμάτευσης, που θα ακολουθήσει η γερμανική κυβέρνηση στα συμβούλια που θα ακολουθήσουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.


Στο ψήφισμα υπενθυμίζεται σχετική απόφαση που είχε ληφθεί στις 17 Μαρτίου 2011, αναφορικά με τον υπό σύσταση μόνιμο μηχανισμό σταθερότητας ESM, που θα λειτουργήσει από το 2013, συστατικό στοιχείο του οποίου είναι η συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών σε κανονισμούς αναδιάρθρωσης χρέους μιας χώρας - μέλους της Ευρωζώνης.

Σημειώνεται, επίσης, ότι «η ίδια η Ελλάδα πρέπει να συμβάλει στην αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητάς της με διαρκείς, αποτελεσματικές μεταρρυθμίσεις».

Επισημαίνεται δε ότι «για τη σημερινή κατάσταση της Ελλάδας φέρουν ευθύνη και οι ιδιώτες επενδυτές με την αγορά ομολόγων, χωρίς να συνυπολογίσουν επαρκώς τη βιωσιμότητα του χρέους της χώρας».

Με το ψήφισμα αυτό, η ομοσπονδιακή Βουλή της Γερμανίας καλεί την κυβέρνηση της καγκελαρίου Μέρκελ κατά τις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν:

- Να διαπραγματευτεί με τους Ευρωπαίους εταίρους και το ΔΝΤ τις συνέπειες που προκύπτουν από την έκθεση της τρόικας.

- Να συμφωνήσει σε επόμενες δόσεις και νέα βοήθεια προς την Ελλάδα, μόνο εάν είναι διασφαλισμένη η μελλοντική συμμετοχή του ΔΝΤ στη βοήθεια.

- Να συμφωνήσει στη χορήγηση νέας οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα, μόνον αν τεθεί σε εφαρμογή συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του χρέους της Ελλάδας και να επιτευχθεί ένας δίκαιος επιμερισμός των βαρών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

- Να συμφωνήσει σε νέα βοήθεια προς την Ελλάδα, μόνον εφόσον η ελληνική κυβέρνηση συμβάλει με ένα φιλόδοξο και άμεσα εφαρμόσιμο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων, στη βάση της έκθεσης της τρόικας, η υλοποίηση του οποίου θα έχει διασφαλιστεί, μέσω διεθνούς πραγματογνωμοσύνης.

- Στην επεξεργασία του προγράμματος προσαρμογής να δώσει ιδιαίτερο βάρος σε αναπτυξιακού χαρακτήρα δομικές αλλαγές, προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών και δανειστών.

- Να διασφαλίσει το συνεχή και ενδελεχή έλεγχο των μέτρων και της υλοποίησής τους από την τρόικα, προκειμένου να είναι μέσω προσαρμογών, ανά πάσα στιγμή, εξασφαλισμένη η επιτυχία του προγράμματος. Σ΄ αυτό εντάσσεται και η προθυμία της ελληνικής κυβέρνησης να αποδεχθεί βοήθεια ξένων ειδικών.

- Να εξετάσει τρόπους βελτίωσης της εξασφάλισης των απαιτήσεων των μελών της Ευρωζώνης έναντι της Ελλάδας.

Τέλος, η Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή επισημαίνει ότι «για όλες τις αποφάσεις και συμφωνίες που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Βουλής».

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου