Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013

Με πρωτοβουλία των Βουλευτών της Νέας ΜΕΡΑς κατετέθη τροπολογία για αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας. ακόμα και για οφειλές προς το Δημόσιο

Τροπολογία για την ανανέωση της αναστολής πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας συνυπέγραψαν μετά από πρωτοβουλία των βουλευτών της Νέας ΜΕΡΑς Ν. Σταυρογιάννη και Γ. Κουράκου οι ανεξάρτητοι βουλευτές Ο. Βουδούρης, Μ. Μπόλαρης, Δ. Ανδρουλάκης, Π. Μουτσινάς, Γ. Κασαπίδης, Θ. Παραστατίδης και Ν. Νικολόπουλος.

Στην Αιτιολογική Έκθεση οι προτείνοντες βουλευτές υπενθυμίζουν ότι δύο και πλέον μήνες μετά την απόρριψη παλαιότερης τροπολογίας για την χρονική επέκταση της αναστολής των πλειστηριασμών, τόσο η κυβέρνηση όσο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν υλοποίησαν τη δέσμευσή τους για την ανάληψη σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας και προτείνουν τηνανανέωση της αναστολής πλειστηριασμών ως την 31η Δεκεμβρίου του 2016, αλλά και την επέκταση της ίδιας ρύθμισης για οφειλές προς το Δημόσιο, τους ΟΤΑ και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τροπολογίας:
ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
«Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Δύο και πλέον μήνες μετά την απόρριψη από την κυβέρνηση της με Γεν. Αριθμ. 725 / Ειδικό Αριθμ. 2 Τροπολογίας της 5/8/2013 για την αναστολή των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι προτίθεται να ρυθμίσει με τρόπο δίκαιο και οριστικό το ζήτημα των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, οι Πολίτες συνεχίζουν να βρίσκονται υπό τη Δαμόκλειο Σπάθη των πλειστηριασμών, ως δανειολήπτες, φορολογούμενοι, εργοδότες και ασφαλισμένοι.
Στο διάστημα των τελευταίων μηνών, ούτε η κυβέρνηση έφερε προς έγκριση στην Εθνική Αντιπροσωπεία νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος, ούτε η αντιπολίτευση υλοποίησε την δέσμευσή της για κατάθεση πρότασης νόμου για την επίλυση του ζητήματος της λήξης της περιόδου αναστολής πλειστηριασμών.
Παράλληλα, η ύφεση, η ανεργία, ο αφανισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα λουκέτα, οι οριζόντιες περικοπές μισθών, συντάξεων και επιδομάτων, η πρωτοφανής φορολογική πίεση όλων των εισοδημάτων και, για πρώτη φορά στη σύγχρονη οικονομική ιστορία της Ελλάδας, των εισοδημάτων από επιδόματα ανεργίας, καθιστά πλέον επιτακτική την ανάγκη όχι μόνο της χρονικής επέκτασης της αναστολής των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας έως το 2016 για τους δανειολήπτες, αλλά και την καθ' ύλην επέκταση και διεύρυνση της ίδιας ως άνω αναστολής πλειστηριασμών και με τα ίδια κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, ακόμη και για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των Πολιτών προς το Δημόσιο, τους ΟΤΑ, και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
Επειδή, την 31η Δεκεμβρίου 2013 λήγει η ισχύουσα αναστολή πλειστηριασμών για την πρώτη κατοικία των δανειοληπτών και, λαμβάνοντας υπ' όψη τις μέχρι σήμερα σταθερά ανανεούμενες από το έτος 2008 αποφάσεις των ελληνικών κυβερνήσεων περί παράτασης του ανωτέρω καθεστώτος της αναστολής των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, κρίνεται αναγκαία η σε βάθος χρόνου αναστολή των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας σε διευρυμένη βάση, ώστε να δοθεί σε όλους τους Πολίτες ο απαραίτητος χρόνος και η δυνατότητα να προγραμματίσουν σε μακροχρόνια βάση τη δυνατότητα αποπληρωμής των δανείων τους και την εξυπηρέτηση και εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς το Δημόσιο, τους ΟΤΑ και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.
Επειδή, για το ειδικότερο ζήτημα των κατασχέσεων και των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας για χρέη στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, υφίσταται σωρεία καταγγελιών από Πολίτες και συλλογικούς φορείς εκπροσώπησής τους, όπως οι πρόσφατες καταγγελίες και έγγραφες αναφορές του σωματείου με την επωνυμία «Κίνημα ΥΠΕΡΒΑΣΗ»,
Επειδή, κατά τα ανωτέρω, είναι αδιανόητο η Πολιτεία, να λειτουργεί πέρα από κάθε κριτήριο κοινωνικής ευαισθησίας ως προς τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των ευπαθών κοινωνικών ομάδων προς το Δημόσιο, τους ΟΤΑ και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, επιτρέποντας τους πλειστηριασμούς της πρώτης κατοικίας τους ακόμη και για ευτελή ποσά, μικρότερα των 2.000 ευρώ, που είναι προδήλως δυσανάλογα με τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων τους που πλειστηριάζονται,
Επειδή από την παρούσα προσθήκη - τροπολογία δεν προκύπτει επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού, προτείνεται η υιοθέτηση στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» του άρθρου ως εξής:  

ΑΡΘΡΟ ………..

1. Η προθεσμία της αναστολής των πλειστηριασμών, οι οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ, από πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες παροχής πιστώσεων, καθώς και από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 16ης Δεκεμβρίου 2011 (ΦΕΚ Α 262) και όπως η Πράξη αυτή κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 4047/2012 (ΦΕΚ Α 31), και παρατάθηκε με το άρθρο 5 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ Α 246) παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2016.
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν. 3869/2010 (ΦΕΚ Α 130), όπως ισχύει, η φράση «μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013» αντικαθίσταται από τη φράση «μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016».
3. Στο άρθρο 41 του ΝΔ 356/1974 προστίθεται όγδοη παράγραφος ως εξής: «8. Η διενέργεια πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας για ικανοποίηση απαιτήσεων, που δεν υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ, από το Δημόσιο, τους ΟΤΑ, τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και τα Ταμεία και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, αναστέλλεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016»
Οι Προτείνοντες Βουλευτές                                                         Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013
ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ ΠΑΡΙΣ
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δείτε εδώ το ΔΤ στην επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος Νέα ΜΕΡΑ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου