Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013

Στα 154 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο της Jumbo

jumbo
Στο ποσό των 154.871.499,23 ευρώ, διαιρούμενο σε 130.144.117 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,19 ευρώ η καθεμία, ανέρχεται το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Jumbo, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, μετά την έγκριση και την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, λόγω μετατροπής, την 08.09.2013, συνολικά 67.492 ομολογιών, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης 10,00 ευρώ του από 07.06.2006 μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ) της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε με την έκδοση 149.441 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας 1,19 ευρώ η καθεμία, η διαπραγμάτευση των οποίων άρχισε στο Χρηματιστήριο Αθηνών, την 15.10.2013, το συνολικό ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 154.871.499,23 ευρώ, διαιρούμενο σε 130.144.117 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,19 ευρώ η καθεμία.
Σημειώνεται ότι οι νέες αυτές 149.441 κοινές, ονομαστικές μετοχές, θα δικαιούνται μερίσματος της τρέχουσας εταιρικής χρήσης από 01.07.2013 έως 30.06.2014, εντός της οποίας ασκήθηκε το δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές.
Η κάθε μετοχή της εταιρείας παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου