Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2012

Δελτίο Τύπου Ε.Ο.Π (Ελληνικός Οργανισμός Περιβάλλοντος Μ.Κ.Ο )


Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε το έργο YOUTH AND FIRST DEMOCRATIC and CIVIL NEW CONSTITUTION, Νεολαία - Πρώτο Δημοκρατικό και Πολιτικό Σύνταγμα,  του ευρωπαϊκού προγράμματος Youth In Action (Νεολαία σε Δράση), στην πόλη  Ικόνιο της Τουρκίας με συμπράττοντες φορείς τον Ελληνικό Οργανισμό Περιβάλλοντος – ΕΟΠ και την ΜΚΟ System and Generation.


Η δράση υλοποιήθηκε για να συμβάλει στα μέρη του νέου Συντάγματος της Τουρκίας που αφορούν τη νεολαία, καθώς αποτελεί το πρώτο δημοκρατικό σύνταγμα της, με στόχο την αύξηση της συνείδησης των νέων ως ενεργών πολιτών μέσω της ανάπτυξης της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας καθώς και την ενθάρρυνση αυτών για την ενεργό συμμετοχή, να εκφραστούν αποτελεσματικά, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ενός νέου συντάγματος, αντί να είναι παθητικοί για το θέμα.
Με την ανταλλαγή εμπειριών και προτάσεων με τη βοήθεια των 70 φοιτητών από τα πανεπιστήμια της Τουρκίας και τους νέους ανθρώπους από πανεπιστήμια της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας,  οι συμμετέχοντες εθελοντές του ΕΟΠ, συνέβαλαν ενεργά στην ενημέρωση για τα μέρη τόσο του Ελληνικού Συντάγματος όσο και για του Ευρωπαϊκού Δίκαιου. Μέσα από παρουσιάσεις, διαδραστικές δραστηριότητες και συζητήσεις μεταφέρανε την δική τους οπτική.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών τα αποτελέσματα και οι συστάσεις που σχετίζονται με την νεολαία στο Σύνταγμα μετουσιωθήκανε σε ένα νέο εγχειρίδιο το οποίο θα δοθεί στην κυβέρνηση της Τουρκίας.
«Ο Ελληνικός Οργανισμός Περιβάλλοντος – ΕΟΠ, θα συνεχίζει να βασίζει την λειτουργία του στην αναπτυξιακή συνεργασία μεταξύ χωρών, στην προαγωγή και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με στόχο την αειφορία, συμμετέχοντας ή διοργανώνοντας ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες», όπως επεσήμανε η πρόεδρος του ΕΟΠ, κα Θέκλα Παρασκευούδη μεταφέροντας την πεποίθηση του διοικητικού συμβουλίου και των μελών του ΕΟΠ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου