Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2012

Δελτίο τύπου ΕΕΔΕ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ” ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ και ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
στο πλαίσιο του έργου: “Ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα Εξωστρέφειας”

Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων, ως τελικός δικαιούχος του έργου “Ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα Εξωστρέφειας” , που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σε συνεργασία με τους: Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ), Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΠΣΕ), Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ), καλεί τους ενδιαφερόμενους (εργαζόμενους, επιχειρηματίες ή αυτοαπασχολούμενους) για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.


Το πρόγραμμα διοργανώνεται την περίοδο 2012-2013 και αφορά Επαγγελματική Κατάρτιση Εργαζομένων, Επιχειρηματιών ή Αυτοαπασχολούμενων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 40 ωρών.

Οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων κατάρτισης, για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ανέρχονται σε 1.040 άτομα.

Η παρακολούθηση των προγραμμάτων είναι επιδοτούμενη με € 5 ευρώ (μεικτό) ανά ώρα κατάρτισης.


Απαραίτητα Δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραμμα:
1. Αίτηση (παραλαμβάνεται από την ΕΕΔΕ και διαδικτυακά στη σελίδα www.eede.gr)
2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
3. Βεβαίωση Εργοδότη ή άλλο σχετικό έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι εργάζεται ή επιχειρεί
4. Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα
5. Πρόσφατη φωτογραφία


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, έως 21 Σεπτεμβρίου 2012.

Η κατάθεση ή αποστολή δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά στα κεντρικά γραφεία της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) : Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων, 111 44 Αθήνα, τηλ.: 210 21 10 100

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου