Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012

Σχέδιο νόμου για μικρότερο κράτος κατατέθηκε στη Βουλή

Αναδιοργάνωση σε 11 από τα 15 υπουργεία, Γενικών Γραμματειών, μεγάλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, καθώς και ορισμένα μικρότερα, επιφέρει σχέδιο νόμου που κατέθεσε τη Δευτέρα στη Βουλή ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δημήτρης Ρέππας, σε συνεργασία με άλλα υπουργεία.
 

Στη διαδικασία δεν μετέχουν, λόγω ιδιαιτεροτήτων, τα υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη, για τα οποία, ωστόσο, το θέμα της αναδιοργάνωσής τους θα εξεταστεί σε επόμενη φάση. 

Όσον αφορά το υπουργείο Οικονομικών, αυτό θα επιφέρει ήδη σχεδιαζόμενες μεταβολές στην οργανωτική του δομή με νόμο που θα προωθήσει το ίδιο. 

Η αναδιοργάνωση, εκτός από τις κεντρικές υπηρεσίες των υπουργείων περιέλαβε και τις περιφερειακές τους υπηρεσίες, τις οποίες σε πολλές περιπτώσεις τις ενοποίησε. 

Από την κατάργηση 1.894 οργανικών μονάδων και τη μείωση του αριθμού των επιδομάτων για θέσεις ευθύνης αναμένεται να εξοικονομηθούν περισσότερα από 6 εκατ. ευρώ κατ' έτος. 

Η ελάφρυνση του προϋπολογισμού θα είναι πολύ μεγαλύτερη αν συνυπολογισθούν τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από τη μείωση των λειτουργικών εξόδων. 

Με το σχέδιο νόμου μειώνονται οι οργανικές μονάδες των υπουργείων και των φορέων που αναδιοργανώνονται σε ποσοστό που αγγίζει το 40% κατά μέσο όρο. 

Ειδικότερα, καταργούνται 6 Γενικές Γραμματείες και 8 Ειδικές Γραμματείες, 12 Γενικές Δ/νσεις, 326 Δ/νσεις, 1 υποδιεύθυνση, 52 αυτοτελή τμήματα, 1.369 τμήματα, 83 αυτοτελή γραφεία και 317 γραφεία. 

Με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου επιτυγχάνεται και ο από ετών επιδιωκόμενος στόχος της ενιαίας διοικητικής υποστήριξης των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών του υπουργείου από μία μονάδα υποστηρικτικού χαρακτήρα του οικείου υπουργείου, ενώ θα ωφεληθεί και ο συντονισμός μεταξύ των υπουργείων. 

Σημειώνεται ότι πολλά υπουργεία λειτουργούν με τους ίδιους -κατά βάση- οργανισμούς από τη δεκαετία του '80, ενώ ορισμένα και με παλαιότερους. 

Το σχέδιο νόμου καθιερώνει και την υποχρέωση της επαναξιολόγησης των οργανισμών των υπουργείων, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ και των αποκεντρωμένων διοικήσεων κάθε πέντε χρόνια. 

Προκειμένου να αξιοποιηθούν τα στελέχη της Διοίκησης που κατείχαν θέσεις ευθύνης ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων που καταργούνται, προβλέπεται ένας αξιοκρατικός τρόπος επανατοποθέτησής τους ως προϊσταμένων στις οργανικές μονάδες που διατηρήθηκαν. 

Σε κάθε υπουργείο συνιστάται Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, υπαγόμενη στον Γενικό Γραμματέα αυτού και Γενική Διεύθυνση ή Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
Επιπλέον, προβλέπεται η κατάργηση υπηρεσιακών μονάδων που δεν έχουν πλέον λόγο ύπαρξης (ολοκλήρωσαν την αποστολή τους, είναι σε πλήρη αδράνεια, υπολειτουργούν), η κατάργηση, κατά το δυνατό, ενδιάμεσων οργανωτικών επιπέδων (π.χ. υποδιευθύνσεων και γραφείων), η λειτουργία οργανικών μονάδων με χαμηλότερο οργανωτικό επίπεδο και η διερεύνηση της δυνατότητας περιορισμού του αριθμού των περιφερειακών υπηρεσιακών μονάδων, είτε καταργώντας/συγχωνεύοντας ορισμένες από αυτές είτε εντάσσοντας ορισμένες στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

tanea.gr 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου