Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2011

Άρθρο - αποκάλυψη της Μασωνίας και της Εωσφορικής Συνωμοσίας εναντίον της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού


 Το θέμα της Μασσωνίας είναι τόσον τεράστιον, που ασφαλώς δεν θα επαρκούσαν ογκωδών τόμων, δια να την περιγράψη κανείς σε πλήρη έκτασι. Το θέμα είναι σοβαρόν, σοβαρώτατον, διότι δεν αφορά απλώς μια μικρή ομάδα παρανοϊκών ή ανοήτων ανθρώπων, αλλά κάτι βαθύτερο...

Αφορά ολόκληρη την Εωσφορική Συνωμοσία κατά του Θεού και της Χριστιανωσύνης.
Τι μπορεί λοιπόν κανείς να πρωτογράψη σ’αυτό το μικρό μήνυμα προς τον Ορθόδοξον Ελληνικόν Λαόν; Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος δια τον οποίον παρουσιάζω αυτό τό...
κεφάλοιον, ὑπό μορφήν δημοσιογραφικῆς συνεντεύξεως μέ τούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς μας.

Ἔτσι ἴσως τούς ὑποβοηθήσωμεν καλλίτερα νά χρησιμοποιοῦν τό «ὑπερόπλον» τό ὁποῖο κατέχομεν, διά τήν συντριβήν τῶν ἐχθρῶν της Ὀρθοδοξίας: ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.


ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Πόσα εδη Μασσωνίας χομεν;
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ: Κυρίως ΤΡΙΑ. Τήν λεγομένην ΦΡΑΜΑΣΩΝΙΑΝ (λευθεροτεκτονισμός), τήν ΜΑΥΡΗΝ ΜΑΩΝΙΑΝ,  ποία καμουφλάρεται πό τήν ταμπέλλαν τν «Ροδοσταυρίων» καί τούς ΘΕΟΣΟΦΙΣΤΑΣ.


ΕΡΩΤ: 
πάρχουν καί λλοι Μασσνοι; 
ΑΠΑΝΤ: Μάλιστα. πάρχουν πολλές μικρές μάδες διαφόρων Μασσωνιν, α ποαι διαφέρουν ες τούς Βαθμούς καί τυπικά, δηλαδή λλοι χουν 33ο, λλοι λιγότερους καί λλοι περισσότερους. Βασικά μως λοι χουν τόν ατόν (διον) σκοπόν: Κατάργησιν λων τν Θρησκειν καί  πιβολήν νιαίας θρησκείας: το ωσφορισμο.


ΕΡΩΤ: 
πάρχουν προστριβαί μεταξύ ατν τν μάδων τν Μασσώνων;
ΑΠΑΝΤ: χι, δέν πάρχουν. λοι θεωρον τούς «συναδέλφους» τν, ς ν ωσφόρω...δελφούς.


ΕΡΩΤ: Ποιοί ε
ναι περισσότερον δυναμικοί καί ρα ο πλέον πικίνδυνοι;
ΑΠΑΝΤ: σφαλς ο «Μαροι» καί ο Θεοσοφισταί, διότι εναι περισσότερον προκεχωρημένοι ες τόν ωσφορισμόν καί τήν Μαύρην Μαγείαν. Στήν λλάδα παρουσιάζουν πολύ σοβαρν δράσιν οτελευταοι ξ ατν, κατευθυνόμενοι ξ νδιν.


ΕΡΩΤΗ: 
κτός πό θρησκευτικούς σκοπούς, χουν ο Μασσνοι καί λλους σκοπούς;
ΑΠΑΝΤ: Μάλιστα. Τήν πιβολήν παγκοσμίου πολιτικς καί οκονομικς γεμονίας. Τοτο κατ’ρχάς θά πιτευχθ διά ργανισμν, ς Κ.Τ.Ε., καί Ο.Η.Ε. Τήν στιγμήν, πού τά κράτη θά συμφωνήσουν κε διά τόν σχηματισμόν τς Παγκοσμίου περκυβερνήσεως καί τά θνη θάφοπλισθον καί θά παραμείνη να διεθνές στρατιωτικόν σμα στυνομεύσεως, λοι ο Λαοί θά ερεθον ες τό λεος τς Μασσωνίας. δη τό 99% τν ντιπροσώπων διαφόρων θνν εναι Μασσνοι καί ωσφορισταί.  
Τό ατό πιδιώκεται καί ες τό οκονομικόν πίπεδον, διά διαφόρων διεθνν κοινν γορν κ.λ.π., α ποαι θά ποδουλώσουν οκονομικά ν πρώτοις τά μικράθνη. Γι’ ατό μακρυά πό κάθε τί, τό ποον φέρει τήν σφραγίδα «Διεθνές», «Παγκόσμιον», «Πν...κ.λ.π. κ.λ.π.». Καί ς παράδειγμα ναφέρω «Παγκόσμιον Συμβούλιον κκλησιν, τήν Πανθρησκεία κλπ»
 
ΕΡΩΤ: Τί παρατηρεται ες τά θνη, τά ποα περιέπεσαν, πό τόν πόλυτον λεγχον τς Μασσωνίας;
ΑΠΑΝΤ: Τρομακτική αξησις κφυλισμο, ναγνώρισις μοφυλοφιλίας,  νευ προηγουμένου χρσις ναρκωτικν, αξησις γκληματικότητος, διάλυσις οκογενείας, πόλυτος διάλυσις τς κκλησίας καί φανερή λατρεία το Σαταν.
 


ΕΡΩΤ: Ε
ΑΠΑΝΤ: Βεβαιότατα. Εδικά ες τάς γγλοσαξωνικς χώρας. λλά καί ες τήν σίαν, φρική καί χώρας το νατολικο μπλόκ λαμβάνουν χώραν κρυφίως νθρωποθυσίες, πρός δόξαν τοωσφορισμο. Στήν λλάδα ετυχς δέν παρετηρήθησαν ως τώρα τέτοια φαινόμενα. τσι μως πού πμε δέν θά ργήση κι’δ νά ρχίση τό κακό. δη γίνεται  σχετική «προεργασία».


ΕΡΩΤ: Τί 
ΑΠΑΝΤ:  διαφθορά καί  χρσις τν ναρκωτικν πρέπει νά «προσωρήσουν» κόμη περισσότερον, πρίν φθάσουμε καί στς θυσίας βρεφν. Εναι τρομερόν νά γνωρίζη κανείς, τι σέ μικρή σχετικς πόστασιν πό τόν ερόν βράχον τς Πνυκός, μέσα σέ κέντρα πολυτελείας φρόκρεμα τς Κοινωνίας μς παρακολουθε σύν γυναιξί καί τέκνοις τό ργό ξεντύσιμο πορνν, τόποον μς λθε π’ξω μέ τήν ταμπέλα το «στρίπ τήηζ».  φθαλμοπορνεία φαρμόζεται, πό τά μματα τς στυνομίας καί τν πισήμων ρχν, ο ποοι παραμένουν διάφοροι μπροστά στήν καταστροφή τς Νεολαίας μας καί το μέλλοντος τς λληνικς Φυλς. λθε μως  καιρός κκλησία μας νά θέση τέρμα ες τήν παράδεκτον ατήν κατάστασιν.


ΕΡΩΤ: Τί κυρίως συμβάλλει ε
ς τήν ξάπλωσιν τς διαφθορς στόν τόπο μας;
ΑΠΑΝΤ:  Κινηματογράφος,  λληνικός τύπος, τά ντόπια καί πορνογραφικά ξένα (εσαγόμενα) περιοδικά, ναρκωτικά καί  γκατάλειψις τς Νεολαίας ες τό λεος τοδιαβόλου!
 


Παραπλανηθέντες 
δελφοί τν Στον! Ξυπνστε, γκαταλείψατε ΣΗΜΕΡΟΝ τήν ωσφορικήν τράπεζαν καί λτε νά ξομολογηθτε στήν πρώτη κκλησία, πού θά βρεθ στόν δρόμο σας! γία μας ρθόδοξος κκλησία θά σς δεχθ καί θά σς συγχωρέση. λτε στόν δρόμο τοΧριστο, πού τόν κολουθε  Λαός μς σύσσωμος....


πό τό βιβλίο το π.Χαραλάμπους Βασιλοπούλου «Ξεσκέπασμα τς Μασωνίας»


*Διατηρήθηκε 
 χρήση τς γλώσσας το
 συγγραφέως
ννοετε «προεργασία’;
 
ναι ληθές, τι ο παδοί το ωσφορισμο κάνουν νθρωποθυσίας;
 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου