Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2011

Alpha Bank: Ενστάσεις για τις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου 2013-2015

 
 
Ενστάσεις για τις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2015, που αφορούν την επικαιροποίησή του, διατυπώνει στο εβδομαδιαίο δελτίο της η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Alpha Bank.
 
«Η επικαιροποίηση του ΜΠΔΣ του Νοεμβρίου 2011, σε σχέση με το ΜΠΔΣ του Ιουλίου 2011 οφείλεται στις ακόλουθες σημαντικές αλλαγές στις υποθέσεις και τα δεδομένα στα οποία στηρίζεται το πρόγραμμα προσαρμογής» αναφέρει η Alpha και παραθέτει αναλυτικά τα εξής:
 
«Πρώτον, όπως συνέβη και στους Προϋπολογισμούς του 2011 και του 2012, οι νέες εκτιμήσεις για τη δημοσιονομική προσαρμογή στην περίοδο 2013-2015 στηρίζονται στις προβλέψεις της Τρόικα για δραστική συμπίεση του ρυθμού ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, παρά τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές που συντελούνται και τις θυσίες στις οποίες υπεβλήθησαν και εξακολουθούν να υποβάλλονται εκατομμύρια Ελλήνων και Ελληνίδων. Τον Ιούλιο του 2011 η Τρόικα εκτιμούσε ότι η μέση ετήσια αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ στην περίοδο 2012-2015 θα ήταν 2,7%. Τον Οκτώβριο του 2011 η εκτίμηση αυτή περιορίστηκε στο 1,2%. Λαμβάνοντας υπόψη και την αναθεώρηση από την ΕΛΣΤΑΤ προς τα κάτω του ονομαστικού ΑΕΠ της χώρας από το 2005, τα ανωτέρω συνεπάγονται ότι το 2015 το ονομαστικό ΑΕΠ εκτιμάται τώρα στα € 228,1 δις., από € 251,8 δις που ήταν η εκτίμηση τον Ιούλιο του 2011.
 
Δεύτερον, η δημοσιονομική προσαρμογή στην περίοδο 2013-2015 λαμβάνει υπόψη την υλοποίηση της Συμμετοχής του Ιδιωτικού Τομέα (PSI) στη μείωση της ονομαστικής αξίας του ελληνικού δημοσίου χρέους κατά 50%. Αυτό συνεπάγεται σημαντική μείωση των δαπανών για τόκους για την εξυπηρέτηση του εναπομείναντος, μετά την απομείωση, δημοσίου χρέους, και κατά συνέπεια, μικρότερο πρωτογενές πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης για να μειωθεί το έλλειμμά της σε επίπεδο κάτω του 3,0% του ΑΕΠ μετά το 2014, που είναι και ο τελικός στόχος της δημοσιονομικής προσαρμογής. Ήδη το ΜΠΔΣ 2013-2015 του Νοεμβρίου 2011 προβλέπει ότι οι δαπάνες για τόκους δεν θα υπερβούν το 6,6% του ΑΕΠ έως το 2015, ενώ το ΜΠΔΣ 2012-2015 του Ιουλίου 2011 προέβλεπε ότι οι δαπάνες για τόκους θα έφταναν έως και το 9,2% του ΑΕΠ.
 
Τρίτον, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο ΜΠΔΣ 2012-2015, τα έσοδα της γενικής κυβέρνησης μειώνονται, αντί να αυξάνονται, από 42,2% του ΑΕΠ το 2012 στο 41,7% του ΑΕΠ το 2014, ενώ οι πρωτογενείς δαπάνες μειώνονται από 41,2% του ΑΕΠ το 2012 σε μόλις 39,5% του ΑΕΠ το 2014, παρά τα σημαντικά μέτρα που έχουν ήδη νομοθετηθεί και εφαρμόζονται».
 
«Όσον αφορά, λοιπόν, στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος προσαρμογής, σημειώνεται ότι οι υποθέσεις για την πενιχρή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στην περίοδο 2012-2015, καθώς και οι εκτιμήσεις όσον αφορά στην περιορισμένη απόδοση των μέτρων αύξησης των εσόδων και μείωσης των δαπανών της γενικής κυβέρνησης που έχουν ήδη ληφθεί (ιδιαίτερα εντός του 2011) αντισταθμίζουν τα ευνοϊκά αποτελέσματα που προκύπτουν από το PSI plus και την συνεπαγόμενη μεγάλη μείωση των δαπανών για τόκους. Έτσι, εκτιμάται ότι, είναι αδύνατον να επιτευχθεί ο στόχος για μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης σε επίπεδο κατώτερο του 3% του ΑΕΠ το 2014, χωρίς την λήψη πρόσθετων μέτρων αύξησης των εσόδων ή/και μείωσης των δαπανών κατά περίπου €8 δις στην 2ετία 2013-2014. Διαφορετικά, ακόμη και μετά την ελάφρυνση από πληρωμές τόκων λόγω της απομείωσης του δημοσίου χρέους σε χέρια ιδιωτών κατά 50%, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης θα διαμορφωθεί στο 6,1% του ΑΕΠ το 2013 και στο 5,1% του ΑΕΠ το 2014» σχολιάζει η Alpha.
 
«Ανάγκη, συνεπώς, για νέα μέτρα δεν θα υπήρχε αν η στρατηγική του ΜΠΔΣ εστιαζόταν σε μια έγκαιρη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας (μετά από 4 έτη βαθειάς ύφεσης), π.χ., με μία αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης κατά μία ποσοστιαία μονάδα (από το 1,2% στην περίοδο 2012-2015 στο 2,2%) και, με είσπραξη έστω και του 20% των εσόδων που διαφεύγουν ετησίως μέσω της φοροδιαφυγής, η οποία αυξήθηκε και πάλι στη διετία 2010-2011» καταλήγει η Διεύθυνση Οικνομικών Μελετών της Alpha Bank.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου