Τρίτη 11 Ιουνίου 2013

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΤΣΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2012 & ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013

Παρουσίαση επιστημονικών μελετών που εκπονήθηκαν το 2012
και προκήρυξη νέων χρηματοδοτήσεων με έμφαση σε νέους ερευνητές

Υποβολή προτάσεων κατά το διάστημα 13-27 Ιουνίου 2013

Τα αποτελέσματα των 17 μελετών από όλα τα επιστημονικά πεδία που χρηματοδοτήθηκαν κατά το έτος 2012 στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιστημονικές Μελέτες» παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 7 Ιουνίου 2013, στην έδρα του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση στην Αθήνα.


Παράλληλα, το Ίδρυμα απηύθυνε δημόσια πρόσκληση προς τους Έλληνες επιστήμονες για την υποβολή προτάσεων μελετών που θα εκπονηθούν κατά το 2014, συνεχίζοντας για έβδομο έτος τις πρωτοβουλίες του για την ενίσχυση της επιστημονικής κοινότητας στην Ελλάδα, με βασικό άξονα δραστηριοποίησης το πρόγραμμα χρηματοδότησης ερευνητικών έργων ετήσιας διάρκειας με τίτλο «Επιστημονικές Μελέτες».

Στον χαιρετισμό που απηύθυνε εκ μέρους του Ιδρύματος, ο Γραμματέας του Εκτελεστικού Συμβουλίου, κ. Δημήτρης Αφεντούλης, είπε μεταξύ άλλων «Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση έχει έναν σταθερό προσανατολισμό στα θέματα της εκπαίδευσης, μια ιδιαίτερη ευαισθησία στη νέα γενιά και μια βαθιά πίστη ότι η επένδυση στην παιδεία αποτελεί το σημαντικότερο αναπτυξιακό μοχλό για τον τόπο μας. Η εκπαίδευση, σε όλες τις βαθμίδες, μπορεί να συμβάλλει καταλυτικά στην ανάταξη της χώρας μας και για αυτό στο Ίδρυμα Λάτση επιχειρούμε μέσα από χρηματοδότηση της επιστημονικής έρευνας, εθνικά προγράμματα υποτροφιών,  εκπαιδευτικές δράσεις στα σχολεία, μέσω του θεσμού των θερινών σχολείων αλλά και πολλών άλλων συναφών πρωτοβουλιών, να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση μιας νέας αντίληψης για τα εκπαιδευτικά ζητήματα. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη στήριξης, στην τρέχουσα συγκυρία, του πλέον ελπιδοφόρου μέρους του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας, του επιστημονικού δυναμικού της, το Ίδρυμα αποφάσισε την τροποποίηση του προγράμματος «Επιστημονικές Μελέτες», κατευθύνοντας το 2014  έως και 50% του προϋπολογισμού σε ομάδες νέων ερευνητών, ηλικίας έως 40 ετών.»
Στην ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση που αναπτύχθηκε κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, με τη συμμετοχή επιστημόνων από διαφορετικά γνωστικά πεδία, εκφράστηκε έντονα η αγωνία της ερευνητικής κοινότητας για την τάση φυγής νέων Ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε ότι ενώ η Ελλάδα έχει επιτύχει τον επί δεκαετίες στόχο της δημιουργίας της πολυπόθητης κρίσιμης μάζας επιστημονικού δυναμικού, σήμερα αυτό το κομμάτι του εθνικού πλούτου χάνεται καθημερινά λόγω έλλειψης πόρων των ερευνητικών φορέων. Επιπλέον σημειώθηκε ότι η ίδια αδυναμία χρηματοδότησης έχει δημιουργήσει ιδιαίτερη δυσκολία στους Έλληνες επιστήμονες για πρόσβαση σε άκρως απαραίτητες επιστημονικές εκδόσεις. Η δημιουργία ζωτικών χώρων για νέους ερευνητές προτάθηκε ως χρέος των εμπειρότερων επιστημόνων, για την αντιστροφή της δυσμενούς κατάστασης.

Στα θετικά αποτελέσματα του προγράμματος, όπως αυτά εκφράστηκαν από τους παριστάμενους επιστήμονες, συγκαταλέγονται η συνέπεια της τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων και η έλλειψη γραφειοκρατίας. Ακόμη, σημαντικό είναι το γεγονός ότι για ορισμένες ομάδες η εν λόγω χρηματοδότηση έχει αποτελέσει στο παρελθόν εφαλτήριο για την εκκίνηση νέου ερευνητικού προγράμματος ή για την προσφορά μόνιμης θέσης εργασίας σε ερευνητικούς φορείς για νέους ερευνητές.  

Σημειώνεται ότι για το πρόγραμμα «Επιστημονικές Μελέτες», κατά την εξαετία 2008-2013, το Ίδρυμα έχει δεχθεί περί τις 4.500 προτάσεις στις οποίες συμμετείχαν 16.500 επιστήμονες και έχει χρηματοδοτήσει 100 μελέτες στις οποίες ενεπλάκησαν 400 ερευνητές από περίπου 50 ερευνητικούς φορείς, ως επί το πλείστον της Ελλάδας.

Οι τελικές εκθέσεις, η ταινία που περιγράφει την πορεία και τα αποτελέσματα της κάθε ομάδας καθώς και ηλεκτρονικό έντυπο που παρουσιάζει με ευσύνοπτο τρόπο τις 17 μελέτες έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Ιδρύματος στον σύνδεσμο http://www.latsis-foundation.org/gr/118/meletes_2012.html.Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6282136

Θεματολογία Επιστημονικών Μελετών 2012
(αναρτημένα αποτελέσματα στο www.latsis-foundation.org)Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
1. Η νεότερη ελληνική ιστορία στον ψηφιακό χώρο: διαφύλαξη, παρουσίαση και διδασκαλία του παρελθόντος
2. Οι επιδράσεις του μίγματος παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας και των περιβαλλοντικών πολιτικών για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) πάνω στις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα των κρατών μελών της Ευρώπης των 15
3. Μαθαίνοντας τον πολιτισμό μέσα από τα ηχοτοπία της πόλης – Ένα εργαλείο διδασκαλίας
4. Αξιολόγηση της Ελληνικής Τράπεζας Γενετικού Υλικού (ΕΤΓΥ)
5. Το χρονικό ενός μακρύ χειμώνα

Θετικές Επιστήμες
6. Οσμωτικές επιδράσεις σκληρών σφαιρών σε υάλους αστεροειδών πολυμερών
7. Είναι το ρήγμα του Σπηλίου στην Κρήτη υπεύθυνο για τη διπλή καταστροφή της Φαιστού κατά τη Μινωϊκή Περίοδο;
8. Δυναμική χαρτογράφηση της συνδεσιμότητας περιοχών του εγκεφάλου για την εικονική αναπαράσταση των κινήσεων προσθετικής χειρός
9. Υγροκρυσταλλική νανοτεχνολογία: λειτουργική στόχευση και ανάπτυξη υπερδομών σε ανισοτροπικά "χαλαρά" υλικά
10. Διεισδύοντας στα πυκνά μοριακά νέφη των γαλαξιών
11. Αναπαριστώντας το παρελθόν: Ψηφιακές τεχνολογίες και ανασκαφές στην πόλη Χρυσοχούς, Κύπρος.

Επιστήμες της Ζωής
12. Ανεύρεση προβλεπτικών παραγόντων για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της αντιαγγειογενετικής θεραπείας του κολοορθικού καρκίνου
13. Μαγνητικά υποβοηθούμενη αιμοκάθαρση: σιδηρομαγνητικά νανοσωματίδια για την απομάκρυνση τοξινών
14. Ο προστατευτικός ρόλος της ακτιβίνης Α στο ανθρώπινο αλλεργικό άσθμα
15. Ανάπτυξη καινοτόμου φιλικής προς το περιβάλλον μεθόδου για τον έλεγχο του οικονομικής σημασίας εντόμου Bactrocera oleae
16. Είδη στο χείλος της εξαφάνισης
17. Συγκριτική μελέτη microRNAs μεταξύ πρόδρομων φυσιολογικών και θαλασσαιμικών ερυθροκυττάρων για τον εντοπισμό τροποποιητών για την έκφραση των γονιδίων αιμοσφαιρίνης με σκοπό νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις των Μεσογειακών Συνδρόμων

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου