Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012

Hellastat: Εκτιμήσεις για πτώση μέχρι και 40% στην αγορά καυσίμων

Η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει από το 2007 μέχρι σήμερα την συνεχή πτώση χονδρικού εμπορίου της αγοράς καυσίμων,όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα μελέτης της Hellastat ΑΕ. Σύμφωνα μάλιστα με την έρευνα εκτιμάται πως η κατανάλωση καυσίμων θα περιοριστεί περαιτέρω μετά την εξαγγελθείσα εξίσωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ΕΦΚ πετρελαίου θέρμανσης με αυτόν της κίνησης από τον Οκτώβριο του 2012. Οι εκτιμήσεις μάλιστα «μιλούν» για πτώση 30-40%.

Στο πλαίσιο του προγράμματος για τη δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας, έχουν καθοριστεί νέοι υψηλότεροι συντελεστές ΕΦΚ με σκοπό την αύξηση των δημοσίων εσόδων. Ειδικότερα, ο ΕΦΚ στην αμόλυβδη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης έχει ενισχυθεί κατά 87% (+0,31 ευρώ/λίτρο) και 36% (+0,11ευρώ/λίτρο) αντίστοιχα από τις αρχές του 2009.


Οι εταιρείες του κλάδου έχουν επίσης να αντιμετωπίσουν τις αυστηρότερες πολιτικές πιστώσεων που εφαρμόζουν πλέον οι όμιλοι διύλισης, καθώς και τις υψηλές επισφάλειες έναντι των πρατηριούχων πελατών τους, λόγω της δύσκολης οικονομικής θέσης των τελευταίων. Χαρακτηριστικό είναι ότι από την Aρχή της κρίσης στην Ελλάδα περίπου 1.200 πρατήρια έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους.


Η αγορά χαρακτηρίζεται εδώ και πολλά χρόνια από πολυάριθμα περιστατικά λαθρεμπορίας και νοθείας καυσίμων, τα οποία οφείλονται κυρίως στις τιμολογιακές διαφορές μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών και προκαλούν αθέμιτο ανταγωνισμό.


Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 16 επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του δείγματος αυξήθηκε κατά 6%, στα 12,87 δισ. ευρώ. Η μέση άνοδος ανά εταιρεία διαμορφώθηκε σε +3%.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου