Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012

Απλήρωτοι οι υπάλληλοι των δήμων που δεν έστειλαν τις λίστες


poe_ota111112
Σκληραίνει τη στάση του το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, καθώς με δεύτερη εγκύκλιο γνωστοποιεί ότι όσοι φορείς δεν αποστείλουν τις λίστες με τους υπαλλήλους προς διαθεσιμότητα θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα με την μισθοδοσία των υπαλλήλων οι οποίοι εξαιρούνται του νόμου.

Προφανώς τα όσα αναφέρει το υπουργείο έχει άμεση σχέση με όσους δήμους δεν έχουν στείλει μέχρι τώρα τις λίστες στο υπουργείο.
Μεταξύ άλλων η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:
«Η παράλειψη των φορέων να αποστείλουν στοιχεία, αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την εκκίνηση του μηχανισμού της κινητικότητας που αποσκοπεί στην αξιοποίηση του προσωπικού που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα σε φορείς που παρουσιάζουν άμεσες και ιδιαιτέρως επιτακτικές ανάγκες ενίσχυσης σε προσωπικό. Καθυστερεί δηλαδή τη δυνατότητα μεταφοράς των υπαλλήλων και την έξοδό τους από το καθεστώς διαθεσιμότητας στο οποίο έχουν ήδη τεθεί εκ του νόμου.
Άλλωστε, η παράλειψη των υπηρεσιών να αποστείλουν στοιχεία θα αποβεί σε βάρος των υπαλλήλων εκείνων οι οποίοι θα εξαιρούντο από την εφαρμογή του νόμου, είτε επειδή εισήχθησαν στο δημόσιο με διαγωνιστική διαδικασία ή με διαδικασίες για πρόσληψη τακτικού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ, είτε επειδή ως προς αυτούς συντρέχει προσωπικός λόγος απαλλαγής (υπάγονται δηλ. στις προνοιακές εξαιρέσεις), δεδομένα , τα οποία μπορούν να εξαχθούν μόνο από τα προσωπικά μητρώα των υπαλλήλων».

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου