Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2012

Όλες οι μειώσεις σε μισθούς Δημοσίου και ειδικά μισθολόγια

Αναδρομικά, από την 1η Αυγούστου, εφαρμόζονται οι μειώσεις στα ειδικά μισθολόγια, αλλά και η διάταξη, βάσει της οποίας οι εργαζόμενοι σε ΔΕΚΟ και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης εντάσσονται στο ενιαίο μισθολόγιο. Η εγκύκλιος, που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών, προβλέπει ακόμα περαιτέρω μείωση στις αποδοχές του γενικού γραμματέα υπουργείου, οι οποίες και αποτελούν την οροφή για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους.


Αναλυτικότερα:

Το επίδομα δώρου Χριστουγέννων της φετινής χρονιάς θα καταβληθεί κανονικά σε όλο το Δημόσιο και θα είναι το τελευταίο, καθώς -από την 1η Ιανουαρίου του 2013- καταργούνται όλα τα επιδόματα δώρων, για Χιρστούγεννα, Πάσχα και θερινή άδεια. 

Την ώρα, που ζητούμενο είναι η καλύτερη απόδοση και λειτουργία του δημόσιου τομέα, με βάση τα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, αναστέλλεται η χορήγηση των κινήτρων απόδοσης και επίτευξης δημοσιονομικών στόχων, από τις 31 Οκτωβρίου της φετινής χρονιάς μέχρι το τέλος του 2016.

Οι συνολικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα υπουργείου μειώνονται από το νέο έτος , από τα 5.000 ευρώ, στα 4.750 ευρώ. Πρόκειται για το όριο για κάθε είδους αποδοχές στο Δημόσιο, καθώς και των συμμετεχόντων σε αιρετά όργανα.

Έτσι, μειώσεις -και ακόμα μεγαλύτερες- έρχονται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η αντιμισθία των προέδρων των περιφερειακών και δημοτικών συμβουλίων μειώνεται κατά 50% (στα 1.125 για τον πρώτο και στα 540 έως 900 ευρώ για τη δεύτερη περίπτωση, ανάλογα με τον πληθυσμό του δήμου). 

Επίσης, περικόπτονται στο μισό και οι αποδοχές, αποζημιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι πάσης φύσης αμοιβές των Διοικητών, Υποδιοικητών, Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ιδρυμάτων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων και των Περιφερειών, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, συμπεριλαμβανομένων των Συνδέσμων των Ο.Τ.Α., αλλά και των ανωνύμων εταιρειών, στις οποίες οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν ποσοστό πάνω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΝΕΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Από 1-1-­2013
γενικος γραμματεας υπουργειου
4.750,00
γενικος γραμματεας αποκεντρ. διοικ.
4.750,00
περιφερειάρχης
4.275,00
αντιπεριφερειαρχες
3.206,25
δημαρχοι ανω 100.000 κατοίκων
4.275,00
δημαρχοι 20.000 -100.000 κατοικων
3.420,00
δημαρχοι κατω των 20.000 κατοικων
2.565,00
αντιδημαρχοι ανω 100.000 κατοίκων
2.137,50
αντιδημαρχοι 20.000 -100.000 κατοικων
1.710,00
αντιδημαρχοι κατω των 20.000 κατοικων
1.282,50

ειδικος γραμματεας υπουργειου
4.050,00
ειδικων θεσεων 1ου βαθμου
2.100,00
ειδικων θεσεων 2ου βαθμου
1.950,00-Από το ενιαίο μισθολόγιο εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, οι αποδοχές των οποίων θα καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Εθνικής Άμυνας.

-Κατά 20% μειώνονται οι κάθε είδους αποδοχές και αποζημιώσεις για τους επικεφαλής και τα μέλη Δ.Σ. των ανεξάρτητων αρχών και των νοσοκομείων.

-Καταργείται το χρονοεπίδομα των δικηγόρων του Δημοσίου.

-Καταργείται το μπόνους μετεκπαίδευσης των δημοσίων υπαλλήλων στο εξωτερικό.

-Εντάσσονται στο ενιαίο μισθολόγιο οι εργαζόμενοι των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που ανήκουν στο Κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α.

Οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν με απόφαση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Στην εγκύκλιο, πάντως, διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να υπολογιστούν οι νέες αποδοχές την 1-1-2013 και στη συνέχεια να συγκριθούν με τις αντίστοιχες στις 31-12-2012. Αν προκύπτει μείωση έως 25% αυτή γίνεται απευθείας, όπως και αν προκύπτει αύξηση αποδοχών, ενώ αν προκύπτει μείωση παραπάνω από 25%, η υπερβάλλουσα προβλεπόμενη μείωση συνεχίζει να καταβάλλεται έως τις 31-12-2016. 

Παραδείγματα 

1. Έστω ότι στις 31/12/2012 υπάλληλος θα λαμβάνει σύνολο αποδοχών (περιλαμβανομένης της υπερβάλλουσας μείωσης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 31του ν. 4024/2011) ύφους 2.100 ευρώ. 

Με την ένταξη στις ρυθμίσεις του ενιαίου μισθολογίου οι αποδοχές του πρέπει να διαμορφωθούν στο ποσό των 1.700 ευρώ. Επειδή το ύφος της μείωσης που πρέπει να εφαρμοστεί είναι μικρότερο από 25%, οι αποδοχές προσαρμόζονται αυτόματα από την 1/1/2013 στο ποσό των 1.700 ευρώ. 

2. Έστω ότι ο υπάλληλος του προηγούμενου παραδείγματος πρέπει να λάβει 1.300 ευρώ με την ένταξη στο ενιαίο μισθολόγιο. Η μείωση που πρέπει να διενεργηθεί στις αποδοχές του ανέρχεται στο 38,1%. 

Συνεπώς, στον υπάλληλο αυτό θα εφαρμοστεί μείωση 25% (ποσό 525 ευρώ), και θα του χορηγείται υπερβάλλουσα μείωση ύφους 275 ευρώ, η οποία εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ίδιο ύφος μέχρι τις 31/12/2016. Επισημαίνεται ότι το προσωπικό της περίπτωσης αυτής δεν μπορεί να λάβει τα επιδόματα του αρ. 19 του ν. 4024/2011 όσο ισχύει η αναστολή αυτών. 

Οι μειώσεις στα ειδικά μισθολόγια θα φτάσουν το 30%, αναδρομικά από την 1η Αυγούστου. Πρόκειται για τις αποδοχές αστυνομικών, στρατιωτικών, λιμενικών, πυροσβεστών, δικαστών, πανεπιστημιακών και διδακτικού προσωπικού των ΤΕΙ, γιατρών του ΕΣΥ, διπλωματικών υπαλλήλων και ιερέων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου