Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2012

Bloomberg και Γερμανοί πολίτες κατά ΕΚΤ/ Bloomberg & German Citizens against ECB


The European Central Bank was sued over its proposal to buy unlimited bonds from debt-laden countries to regain control of interest rates in nations that make up the monetary union.

A group, which currently includes 5,217 plaintiffs and is led by activist group Zivile Koalition e.V., filed the lawsuit on Nov. 12 with the European Union General Court, the 27-nation EU’s second-highest tribunal. The Luxembourg-based court’s press office confirmed the lawsuit, which seeks to block the ECB’s Outright Monetary Transactions program announced on Sept. 6.
“The ECB’s policy violates its own statutes and has an immediate influence on monetary stability in the euro area,” Beatrix von Storch, the group’s spokeswoman, said in an e-mailed statement today.
The case is the sixth to reach the EU’s two top courts challenging the Frankfurt-based ECB on euro-area-related decisions. Earlier this year, a group of more than 200 Italian retail investors filed a lawsuit to overturn an ECB decision they claim meant the bank avoided losses on Greek debt that private bondholders had to endure in a restructuring.
The ECB declined to comment.
The General Court on Nov. 29 is scheduled to rule on Bloomberg Newss lawsuit to have the ECB release files showing how Greece may have used derivatives to hide its borrowings. Two cases by the U.K. against the ECB are also pending at the lower EU court over plans to block trades in some euro-denominated securities from being cleared outside the euro area.
Another lawsuit, being appealed to the EU Court of Justice, the bloc’s top court, seeks to annul the ECB’s decisions to buy euro-area government debt and accept Greek, Irish and Portuguese debt from banks as collateral.
The case is: T-492/12, Von Storch and others v. ECB.
http://www.bloomberg.com/news/2012-11-16/german-citizen-group-sues-to-block-ecb-s-bond-buying-plan.html

Προσφυγές κατά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ)

Στο Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προσέφυγαν  5.127 Γερμανοί πολίτες εναντίον της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας λόγω  του νέου προγράμματος επαναγοράς κρατικών ομολόγων.
Οι ενάγοντες εκπροσωπούνται από τη τη γερμανική ομάδα διαμαρτυρίας Ζivile Koalition e. V. Η προσφυγή  κατατέθηκε στις 12 Νοεμβρίου.
Η εκπρόσωπος της ομάδας διαμαρτυρίας δήλωσε  ότι «το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων (ΟΜΤ) παραβιάζει την το καταστατικό  της ΕΚΤ και έχει άμεση επίπτωση στην νομισματική σταθερότητα στην ζώνη του ευρώ».
Το Πρωτοδικείο Ευρωπαικών Κοινοτήτων (ΠΕΚ), όπως και το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) εξασφαλίζει την τήρηση του δικαίου κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή των ιδρυτικών Συνθηκών από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη. 
Προσφυγή κατά της  Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) έχει καταθέσει τον Ιούνιο και το πρακτορείο Bloomberg News, με σκοπό να την υποχρεώσει να δώσει στη δημοσιότητα τα αρχεία με τα παράγωγα προϊόντα (swaps), που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν από την Ελλάδα, για να κρύψει τον δανεισμό της! Το δικαστήριο θα αποφανθεί για την προσφυγή στις 29 Νοεμβρίου. 


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου