Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2011

Τι αλλάζει με τις επιχειρησιακές συμβάσεις


Ένα ζοφερό μέλλον για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα σκιαγραφεί το νέο καθεστώς που ισχύει με τις επιχειρησιακές συμβάσεις που πλέον επεκτείνονται και σε επιχειρήσεις, που απασχολούν κάτω από 50 εργαζόμενους, ενώ παγώνει για δύο χρόνια η επέκταση των κλαδικών συμβάσεων, επί των οποίων θα υπερισχύουν οι επιχειρησιακές

H ένωση προσώπων συστήνεται τουλάχιστον από τα τρία πέμπτα (3/5) των εργαζομένων στην επιχείρηση, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού εργαζομένων σε αυτήν και χωρίς η διάρκειά της να υπόκειται σε χρονικό περιορισμό.

Η επιχειρησιακή σύμβαση, σε περίπτωση που δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση στην επιχείρηση, συνάπτεται από ένωση προσώπων, και πάντως ανεξάρτητα από την κατηγορία, τη θέση ή την ειδικότητα των εργαζομένων στην επιχείρηση και, εφόσον αυτές δεν υπάρχουν, από τις ισχύουσες πρωτοβάθμιες κλαδικές οργανώσεις και από τον εργοδότη.

Η ειδική επιχειρησιακή υπερισχύει σε περίπτωση συρροής με κλαδική σύμβαση εργασίας, ωστόσο δεν επιτρέπεται να περιέχει όρους εργασίας δυσμενέστερους για τους εργαζομένους από τους όρους εργασίας εθνικών συλλογικών συμβάσεων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου