Κυριακή 17 Ιουλίου 2011

Γ. Παπανικολάου: Xρονοβόρα και δαπανηρή η ίδρυση εταιρείας στην Ελλάδα

1 μέρα απαιτείται στην η ίδρυση εταιρείας Ιταλία, 15 στην Ελλάδα
Δεν σημειώθηκε καμία πρόοδος στην Ελλάδα το 2010 σε σχέση με το 2009 σε ό,τι αφορά στη μείωση του χρόνου και του κόστους που απαιτούνται για τη σύσταση εταιρίας σημειώνει ο κ. Tajani, αρμόδιος Επίτροπος για θέματα Βιομηχανίας και Επιχειρηματικότητας απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή της Ν.Δ. κ. Γ. Παπανικολάου.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι το 2010 σε μερικά κράτη μέλη σημειώθηκε εκ νέου πρόοδος σε ό,τι αφορά στη μείωση του χρόνου και του κόστους που απαιτούνται για τη σύσταση εταιρείας. Αναμένεται μάλιστα να σημειωθεί και περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεών τους έως το τέλος του 2011. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παραθέτει η Επιτροπή, για το 2010 ο μέσος χρόνος και το μέσο κόστος για την ίδρυση μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ήταν 7 ημέρες και 399 ευρώ σε σύγκριση με το 2009 που ο αντίστοιχος χρόνος ήταν 8 ημέρες και το κόστος ανερχόταν στα 417 ευρώ.

Η Ελλάδα δυστυχώς και το 2010 εξακολουθεί να κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις όσον αφορά στο χρόνο που απαιτείται και το κόστος που συνεπάγεται η ίδρυση μιας εταιρείας σε αντίθεση επί παραδείγματι με την Ισπανία που σημείωσε θεαματική πρόοδο. Ειδικότερα, σε ότι αφορά στην Ελλάδα απαιτούνται 15 ημέρες για την έναρξη λειτουργίας μιας εταιρείας, ενώ το κόστος της διαδικασίας παραμένει υψηλό και ανέρχεται στα 1101 ευρώ. Η Επιτροπή τόνισε πως επαλήθευση των στοιχείων θα γίνει πάλι το τέταρτο τρίμηνο του 2011 και θα δημοσιευτεί τον Φεβρουάριο του 2012, ώστε να διαπιστωθεί η υπάρξη ή όχι βελτίωσης με βάση την εφαρμογή του Γενικού Εμπορικού Μητρώου σε όλη τη χώρα από τον Απρίλιο του 2011. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ιταλία από τον Απρίλιο του 2010 χρειάζεται μόνο μία ημέρα για τη σύσταση εταιρείας και μόνον ένα έντυπο, ενώ στην Ισπανία ο απαιτούμενος χρόνος μειώθηκε από τις 28/29 ημέρες στις 17,5 και το κόστος από 617 ευρώ σε 115 ευρώ.

Ο Επίτροπος κ. Tajani τόνισε πως οι νέοι στόχοι της Επιτροπής είναι κατ’ ανώτατο όριο: 3 ημέρες και 100 ευρώ για τη σύσταση μιας εταιρείας. Επιπλέον, το πεδίο εφαρμογής διευρύνεται ώστε να συμπεριληφθεί ανώτατο χρονικό όριο και για την έκδοση της άδειας λειτουργίας ή της άδειας άσκησης επιτηδεύματος που απαιτείται για τη λειτουργία μιας επιχείρησης.

Με αφορμή την απάντηση της Επιτροπής ο κ. Παπανικολαου δήλωσε τα ακόλουθα: "Είναι θλιβερό σε μία Ελλάδα όπου κάθε θέση εργασίας είναι πολύτιμη, να μην έχει σημειωθεί καμία πρόοδος όσον αφορά στον περιορισμό της γραφειοκρατίας και του υψηλού κόστους έναρξης μιας επιχείρησης, ενώ την ίδια στιγμή σε άλλα κράτη μέλη να πραγματοποιούνται σημαντικές βελτιώσεις. Η ενίσχυση της καινοτομίας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας δεν μπορεί να γίνει όταν το ίδιο το κράτος θέτει φραγμούς στην επιχειρηματικότητα. Η Ελληνική κυβέρνηση πρέπει να αντιληφθεί, πριν να είναι πολύ αργά, ότι η ενδυνάμωση της ελληνικής οικονομίας - και διαμέσου αυτής της ελληνικής κοινωνίας - περνάει μέσα από την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη διαμόρφωση ελκυστικών συνθηκών για επενδύσεις. Στη δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύουμε το κράτος θα έπρεπε χθες και όχι αύριο να είχε δώσει κίνητρα σε νέους επιχειρηματίες να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια και σε ξένους επενδυτές να επιλέξουν την χώρα μας για ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών".
 
 
 
Πηγή: http://proswolotaxws.blogspot.com

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου