Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

ΕΕ: Σε λειτουργία το σύστημα Σένγκεν δεύτερης γενιάς


Fingerprint
Την έναρξη λειτουργίας του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σκοπός του νέου συστήματος είναι, όπως υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση, «να ενισχύσει την ασφάλεια και να διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία εντός του χώρου Σένγκεν».

Το SIS II επιτρέπει την εύκολη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών ελέγχων στα σύνορα, των τελωνειακών και των αστυνομικών αρχών «όσον αφορά πρόσωπα που ενδεχομένως εμπλέκονται σε σοβαρό έγκλημα».
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, το σύστημα πληροφοριών δεύτερης γενιάς περιλαμβάνει καταχωρίσεις για αγνοούμενα πρόσωπα, ιδίως παιδιά, καθώς και πληροφορίες για ορισμένα περιουσιακά στοιχεία, όπως τραπεζογραμμάτια, αυτοκίνητα, φορτηγά, πυροβόλα όπλα και έγγραφα ταυτότητας τα οποία ενδεχομένως έχουν κλαπεί, υπεξαιρεθεί ή απολεσθεί.
Το σύστημα SIS II διαθέτει ενισχυμένες λειτουργίες, όπως τη δυνατότητα εισαγωγής βιομετρικών στοιχείων (δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες), νέων ειδών καταχωρίσεων (αεροσκάφη, σκάφη, εμπορευματοκιβώτια, μέσα πληρωμών που έχουν κλαπεί), ή τη δυνατότητα σύνδεσης διαφορετικών καταχωρίσεων (όπως καταχώριση για πρόσωπο και όχημα). Στο SIS II θα περιλαμβάνονται αντίγραφα των ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης (ΕΕΣ) που θα επισυνάπτονται απευθείας σε καταχωρίσεις για πρόσωπα τα οποία αναζητούνται με σκοπό τη σύλληψη, την παράδοση ή την έκδοση• επομένως οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν πιο εύκολα και πιο γρήγορα να διασφαλίσουν την αναγκαία συνέχεια στις υποθέσεις αυτές.
Στο Σύστημα Πληροφοριών θα έχουν πρόσβαση μόνο οι εθνικές αρχές ελέγχου στα σύνορα, οι αστυνομικές και τελωνειακές αρχές, οι δικαστικές αρχές και οι αρχές που είναι αρμόδιες για τις θεωρήσεις και την ταξινόμηση των οχημάτων. Μάλιστα η Επιτροπή τονίζει ότι το SIS II διασφαλίζει ισχυρή προστασία προσωπικών δεδομένων.
Οποιοσδήποτε έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τον αφορούν και καταχωρίστηκαν στο SIS II και μπορεί επίσης να ζητήσει από την αρμόδια εθνική αρχή τη διόρθωση ή τη διαγραφή προσωπικών του πληροφοριών. Επίσης, καθένας μπορεί να προσφύγει σε δικαστήριο για να αποκτήσει πρόσβαση, να διορθώσει, να διαγράψει ή να συμβουλευθεί πληροφορίες ή να επιτύχει αποζημίωση σε σχέση με καταχώριση που τον αφορά.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου