Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012

Πόσα παίρνουν οι ευρωπατέρες;


Εκτός συναγωνισμού είναι οι ευρωβουλευτές, όσον αφορά τις αμοιβές τους. Άμεσα ή έμμεσα στοιχίζει ο καθένας τους περίπου 400.000 ευρώ το χρόνο.

Συγκεκριμένα: βασική αμοιβή 7.957 ευρώ, επίδομα γενικών εξόδων 4.299 ευρώ μηνιαίως, ετήσιο επίδομα για έξοδα μετακίνησης έως και 4.243 ευρώ, επίδομα παρουσίας για κάθε ημέρα παρουσίας σε συνεδριάσεις 304 ευρώ, αλλά και ποσό έως 21.209 ευρώ μηνιαίως για λοιπά έξοδα ταξιδιών, διαμονής, συντήρηση εξοπλισμού πληροφορικής, επιλογή προσωπικού κ.α.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου