Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012

Προγράμματα 300 εκατ. ευρώ για την ελληνική επιχειρηματικότητα

Περισσότερες από 1.100 μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρηματοδοτήθηκαν από το JEREMIE στην Ελλάδα με συνολικό ποσό 50 εκατ.ευρω, όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Παράλληλα και παρά την αρνητική οικονομική συγκυρία, ένας σημαντικός αριθμός αιτήσεων έχει εγκριθεί και επιπρόσθετες εκταμιεύσεις δανείων αναμένονται άμεσα.Στην παρούσα φάση υπάρχουν διαθέσιμα στην αγορά δυο συγχρηματοδοτούμενα δανειακά εργαλεία, συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ τα οποία στοχεύουν είτε στην γενική επιχειρηματικότητα, είτε σε δράσεις που αφορούν τον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Οι συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις JEREMIE προσφέρονται από την Εθνική Τράπεζα, την ALPHA Bank και την Εμπορική Τράπεζα, οι οποίες έχουν επιλεγεί από το ΕΤΕπ κατόπιν σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών.

Τα συγχρηματοδοτούμενα δάνεια JEREMIE προσφέρονται με ιδιαίτερα χαμηλά επιτόκια καθώς το 50% του δανείου προσφέρεται άτοκα, ενώ παράλληλα προσφέρουν μεγαλύτερες διάρκειες αποπληρωμής όπως και περιόδους χάριτος.

Πέραν των συγχρηματοδοτούμενων εργαλείων, έχει πρόσφατα ολοκληρωθεί η σύσταση δύο Κεφαλαίων Επιχειρηματικού Ρίσκου (Venture Capital) συνολικού ύψους ευρώ 32 εκατ. και αναμένεται η ολοκλήρωση άλλων δύο. Τα κεφάλαια αυτά επενδύουν στο μετοχικό κεφάλαιο γρήγορα αναπτυσσόμενων εταιρειών στον ευρύτερο χώρο τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και οι πρώτες επενδύσεις σε επιλέξιμες εταιρείες αναμένονται άμεσα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία του JEREMIE έχουν επανασχεδιαστεί πρόσφατα ούτως ώστε να ανταποκριθούν καλύτερα στις μεταβαλλόμενες και δύσκολες συνθήκες της αγοράς. Από τα μέσα Μαΐου, όπου κατέστη δυνατή και η χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης, πέραν των επενδύσεων, σύμφωνα με την αλλαγή του σχετικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού, παρατηρήθηκε τριπλασιασμός στην χορήγηση δανείων.

Ένα καινούργιο δανειακό συγχρηματοδοτικό προϊόν αρχικού ύψους ευρώ 60 εκατ., που στοχεύει στην γενική επιχειρηματικότητα αναμένεται να είναι διαθέσιμο στην αγορά στις αρχές της επόμενης χρονιάς.

Η πρωτοβουλία JEREMIE στοχεύει στην παροχή καινούργιων χρηματοδοτήσεων συνολικού ύψους πέραν των ευρώ 450 εκατ., και αναμένεται να στηρίξει πέραν των 6.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Τέλος, σημαντικό είναι και το γεγονός ότι τα κεφάλαια του JEREMIE μετά την επιστροφή τους, αποτελούν εθνικούς πόρους και μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου