Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012

Ποιοι άνεργοι ή απολυμένοι μπορούν- και πως- να διεκδικήσουν έως 1400 ευρώ

Την δυνατότητα διεκδίκησης 1400 ευρώ (μεικτά) έχουν άνεργοι ή απολυμένοι από όλη την Ελλάδα που απασχολήθηκαν σε συγκεκριμένους κλάδους. Σε εξέλιξη βρίσκονται δράσεις του ΕΣΠΑ, οι οποίες έχουν ως στόχο να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στην απασχόληση σε άνεργους και απολυμένους συγκεκριμένων κλάδων.


Το Πρόγραμμα Συμβουλευτικής & Επανακατάρτισης Ανέργων,.....υλοποιεί η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» Δράση 1η: Συμβουλευτική - Επαγγελματικός Προσανατολισμός -Στη συγκεκριμένη δράση γίνεται ο εντοπισμός των επαγγελματικών πεδίων και ομάδων επαγγελμάτων που ταιριάζουν σε κάθε συμμετέχοντα, με τη χρήση έγκυρων διαδικτυακών εργαλείων, τα οποία βοηθούν τον άνεργο να συνδυάσει στοιχεία για τις προσωπικές του προτιμήσεις, την επαγγελματική του εμπειρία και τις γνώσεις του σε ένα ενιαίο επαγγελματικό προφίλ, προκειμένου να κάνει μια σωστή επιλογή σταδιοδρομίας

. -Δίνεται η ευκαιρία συμμετοχής σε τμήματα συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού από εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς, ώστε με βάση τα αποτελέσματα της προηγούμενης φάσης να δημιουργηθεί και να εφαρμοστεί συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για κάθε συμμετέχοντα 


-Δίνεται η ευκαιρία να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις για τις δεξιότητες, ικανότητες και γνώσεις που πρέπει να αποκτήσει, μέσω στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης, προκειμένου να απασχοληθεί στα επαγγελματικά πεδία που του ταιριάζουν.

 Δράση 2η: Παρακολούθηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης -Σε αυτή τη δράση περιλαμβάνεται η παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης, διάρκειας 280 ωρών, τα οποία σχεδιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της προσωπικής συνέντευξης και του σχεδίου δράσης που έχει δημιουργηθεί για τον κάθε συμμετέχοντα.

 -Η παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης είναι επιδοτούμενη με €5 (μικτό) ανά ώρα κατάρτισης. -ΠΡΟΣΟΧΗ:Οι επιδοτούμενοι άνεργοι θα πρέπει να διακόψουν το επίδομα ανεργίας που λαμβάνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάρτισης. 

-Η συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης είναι υποχρεωτική. Ο καταρτιζόμενος υπογράφει σχετικό συμφωνητικό με αναλυτικούς όρους συμμετοχής. 

Ποιοι κλάδοι είναι επιλέξιμοι -Λιανικού Εμπορίου -Εμπορίας, Διακίνησης & Συντήρησης Αυτοκινήτων -Κατασκευών - Δομικών Υλικών Ποιες περιοχές εντάσσονται στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία - Θράκη Θέσεις: 556 -Αττική: Θέσεις: 792 - Βόρειο Αιγαίο Θέσεις: 390 -Δυτική Ελλάδα: Θέσεις: 630 -Δυτική Μακεδονία : Θέσεις: 246 -Ήπειρος : Θέσεις:478 -Θεσσαλία : Θέσεις: 626 -Ιόνια Νησιά : Θέσεις: 440 -Κεντρική Μακεδονία : Θέσεις: 478 -Κρήτη: Θέσεις: 638 -Πελοπόννησος: Θέσεις: 600 Απαραίτητα Δικαιολογητικά Ένταξης στο Πρόγραμμα 1. Αίτηση, που μπορείτε να κατεβάσετε εδώ (link σε PDF File) 2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 3. Επικυρωμένο αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας 4. Βεβαίωση τελευταίου εργοδότη ή άλλο δικαιολογητικό από το οποίο να προκύπτει η συνάφεια της δραστηριότητας με τους παραπάνω κλάδους 5. Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα 6. Πρόσφατη φωτογραφία Που υποβάλλονται τα δικαιολογητικά Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να καταθέσει ή να αποστείλει μία μόνο αίτηση συμμετοχής, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικά στα κεντρικά γραφεία της ΕΕΔΕ, Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 11144 Αθήνα.

Πηγή logioshermes

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου