Πέμπτη 10 Μαΐου 2012

Έτσι θα κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ


Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν αρκετές απο τις προγραμματικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, όπως αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος του Αλ. Τσίπρα. Mεταξύ άλλων μια κυβέρνηση της Αριστεράς θα προχωρήσει στην αποποινικοποίηση ουσιών, στο διαχωρισμό Εκκλησίας-Κράτους, σε μαζικές προσλήψεις στο δημόσιο, αλλά και σε αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις με κατώτερο μισθό τα 1.300 ευρώ....


Ωστόσο, στο πρόγραμμα δεν εξηγεί επαρκώς ο συντάκτης του που θα βρεθούν όλα αυτά τα χρήματα, αυτή την χρονική στιγμή, δεδομένου ότι η χώρα συνεχίζει να βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού.... Διαβάστε παρακάτω και βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα:
1. Αποποινικοποίηση της χρήσης, κατοχής και προμήθειας όλων των ουσιών για προσωπική χρήση. Αντιμετώπιση του χρήστη ως ασθενούς. Θεσμοθέτηση μέτρων για την αποκοπή των χρηστών από το παράνομο εμπόριο.
2. Μαζικές προσλήψεις στην υγεία, την εκπαίδευση και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Άμεσο πρόγραμμα δημιουργίας 100.000 νέων θέσεων εργασίας με στόχο να αποτραπεί η άνοδος της ανεργίας από την κρίση και να βελτιωθεί το επίπεδο των υπηρεσιών στα νοσοκομεία, σχολεία, Ταμεία και οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας.
3. Αύξηση των αποζημιώσεων για τις απολύσεις. Εξίσωση της αποζημίωσης απόλυσης των εργατών με αυτή των υπαλλήλων. Η προειδοποίηση της απόλυσης να μην επιφέρει μείωση της δικαιούμενης αποζημίωσης. Ασφαλιστική και υγειονομική κάλυψη των ανέργων κατά τη διάρκεια της ανεργίας. Ειδικά μέτρα για τους μακροχρόνια άνεργους και τους άνεργους άνω των 50 ετών.
4. Άμεση εξίσωση των κατώτερων αποδοχών με τον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ-15, που έχουν καθιερώσει κατώτερες αποδοχές και σε συνδυασμό με τις διορθωτικές αυξήσεις να διαμορφωθούν στα1.300 € τον μήνα. Άμεση καταβολή σε όλους τους εργαζόμενους μηνιαίων διορθωτικών αυξήσεων 300 ευρώ το 2009 και εφεξής, ως ελάχιστο μέτρο άμυνας του εργατικού εισοδήματος απέναντι στην κρίση.
5. Κατώτερη σύνταξη ίση τουλάχιστον με 20 ημερομίσθια της ΕΓΣΣΕ για την κύρια σύνταξη και 5 για την επικουρική και επάνοδος της κύριας σύνταξης στο 80% των συντάξιμων αποδοχών.
6. Να επανέλθουν υπό δημόσια ιδιοκτησία και κοινωνικό έλεγχο  όλες οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί  στους τομείς της Ενέργειας, των Τηλεπικοινωνιών, των Υδάτινων πόρων - ύδρευσης και των Μεταφορών. Δημιουργία κοινωνικού φορέα ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών με ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Κράτους. Ανάκτηση του δημόσιου ελέγχου και ιδιοκτησίας των υποδομών της χώρας (λιμάνια, αεροδρόμια, μαρίνες, δρόμοι, τουριστικές εγκαταστάσεις κλπ), που έχουν παραχωρηθεί ή ξεπουληθεί σε ιδιώτες και ελληνικές και ξένες πολυεθνικές επιχειρήσεις. Ακύρωση των ΣΔΙΤ και των συμβάσεων παραχώρησης. Ριζική αναμόρφωση, πλήρης διαφάνεια και λαϊκός έλεγχος στο σύστημα ανάθεσης – εκτέλεσης μεγάλων έργων και στις πολιτικές γης.
5. Οι εθνικοποιήσεις που αγωνιζόμαστε δεν αφορούν μόνο τους τίτλους ιδιοκτησίας, αλλά και την αλλαγή της διάρθρωσης των δημοσίων επιχειρήσεων με τη συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη των αποφάσεων και με τον κοινωνικό έλεγχο, έτσι ώστε οι  επιχειρήσεις αυτές να μην υπηρετούν την καπιταλιστική συσσώρευση, αλλά τις κοινωνικές ανάγκες.
6. Συγκρότηση κρατικού πόλου παρέμβασης στο τραπεζικό σύστημα, με πυλώνες την Εθνική Τράπεζα, την ΑΤΕ και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, που περνούν σε απόλυτο δημόσιο έλεγχο και ιδιοκτησία. Με αυτόν τον πόλο, το δημόσιο ασκεί μια νέα πολιτική στην πίστη, που ευνοεί την ανάπτυξη, υποστηρίζει τις μικρομεσαίες, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τον αγροτικό κόσμο, ευνοεί την υλοποίηση ειδικών κλαδικών πολιτικών και ενισχύει τα ασθενέστερα στρώματα στη δανειοδότησή τους.
7. Εθνικοποίηση, κάθε Τράπεζας, που αδυνατεί να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις και τους καταθέτες - καταθέτριές της και χρειάζεται Κρατική στήριξη.
8. Απόρριψη της ιδιωτικοποίησης της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ και τη ριζική ανασυγκρότησή της ως δημόσιας εταιρείας με εθνικό και κοινωνικό ρόλο.Την ακύρωση της απελευθέρωσης του σιδηροδρομικού τομέα και τη ματαίωση των σχεδιασμών υποβάθμισης, συρρίκνωσης και κατατεμαχισμού του ΟΣΕ. Τη ματαίωση της πώλησης των λιμανιών Πειραιά και Θεσσαλονίκης. Την αναβάθμιση των λιμανιών της χώρας, πρώτα απ’ όλα του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης και της Ηγουμενίτσας, ως πόλων ανάπτυξης νέων υπηρεσιών και τεχνολογικής καινοτομίας, με στόχο τη μετατροπή της χώρας και κόμβο θαλάσσιων μεταφορών και επικοινωνίας.
9. Την επαναφορά του ομίλου του ΟΤΕ υπό πλήρη δημόσια ιδιοκτησία και έλεγχο, την ανασυγκρότηση και μετατροπή του σε μοχλό μιας ευρύτερης προσπάθειας για την προώθηση των ευρυζωνικών δικτύων και σε συνεργασία με τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, για την ταχεία προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και τη συγκρότηση κλάδων νέας τεχνολογίας στη χώρα μας.
Την ανασυγκρότηση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των ΕΛΤΑ, ως δημόσιας επιχείρησης. Την εγκατάλειψη των επιλογών απελευθέρωσης των ταχυδρομικών υπηρεσιών και της μετοχοποίησης-ιδιωτικοποίησής τους, συμπεριλαμβανομένων και των ταχυμεταφορών των ΕΛΤΑ.
10. Ελεύθερη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των αποφοίτων του ενιαίου Λυκείου. Αποσύνδεση του Λυκείου από το σύστημα πρόσβασης και κατοχύρωση της αυτοτέλειάς του και μέχρι τότε κατάργηση της Βάσης του 10.

11. Υπεράσπιση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Να αποσυρθεί ο νόμος για τα Κολέγια - Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών και να απορροφηθούν οι σπουδαστές τους από το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Να καταργηθεί νομοθετικά κάθε δυνατότητα εμπορικής συμφωνίας αγοράς και πώλησης Ξένων πτυχίων (δικαιόχρησης). Δωρεάν μεταπτυχιακές σπουδές.
12. Δημόσια δωρεάν μεταλυκειακή επαγγελματική εκπαίδευση, με σταδιακή απορρόφηση κάθε είδους Ιδιωτικού ΙΕΚ, ΚΕΣ κ.λ.π. η οποία θα οδηγεί σε πτυχία με επαγγελματικά δικαιώματα. 
13. Μαζικοί διορισμοί για την κάλυψη των χιλιάδων κενών θέσεων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης με αποκλειστικό προαπαιτούμενο το πτυχίο, που θα ισοδυναμεί με επαγγελματικό δικαίωμα. Κατάργηση του ν. 2525/97 του ΠΑΣΟΚ.
14. Σχολείο ανεξίθρησκο, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Διαχωρισμός της Εκκλησίας από την Εκπαίδευση. Αντικατάσταση του μαθήματος των Θρησκευτικών από μία επιστημονική προσέγγιση του φαινόμενου της θρησκείας.
15. Υπεράσπιση και διεύρυνση του ασύλου και των ακαδημαϊκών και συνδικαλιστικών ελευθεριών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
16. Μαζικές προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο ΕΣΥ και το ΙΚΑ, για την κάλυψη των χιλιάδων κενών οργανικών θέσεων. Κατοχύρωση ενιαίων εργασιακών σχέσεων και διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας του υγειονομικού προσωπικού.
17. Όχι στην υποχρεωτική στράτευση στα 18. Μείωση της στρατιωτικής θητείας σε 6 μήνες, αναγνώριση του δικαιώματος άρνησης για λόγους συνείδησης. Εναλλακτική κοινωνική θητεία ίσης διάρκειας με τη στρατιωτική.
18. Αποστρατιωτικοποίηση των σωμάτων ασφαλείας και αφοπλισμός των αστυνομικών μονάδων στη διάρκεια κινηματικών, συνδικαλιστικών και πολιτικών εκδηλώσεων. Την κατάργηση των ειδικών μονάδων (ΜΑΤ, ΕΚΑΜ) και των ειδικών σωμάτων (ειδικοί φρουροί, συνοριοφύλακες, αγροφυλακή). Την απαγόρευση της χρήσης χημικών αερίων και πλαστικών σφαιρών σε διαδηλώσεις, απεργίες και κάθε είδους συλλογικές κινητοποιήσεις.
19. Τη ριζική μεταρρύθμιση του σωφρονιστικού συστήματος. Θεσμοθέτηση Χάρτη δικαιωμάτων των κρατουμένων.Τον εξανθρωπισμό των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων. Απαγόρευση εγκλεισμού σε ακατάλληλους χώρους και φυλακές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ανθρώπινης και αξιοπρεπούς διαβίωσης. Παροχή υγειονομικής περίθαλψης, αντίστοιχης με αυτή που μπορεί να απολαύσει κάθε ελεύθερος πολίτης. Ένταξη των νοσοκομείων των φυλακών στο ΕΣΥ.
20. Κατάργηση των σημερινών κέντρων κράτησης αλλοδαπών (προσφύγων και μεταναστών) και δημιουργία ανοικτών κέντρων διαβίωσης με αξιοπρεπείς όρους. Κατάργηση των άτυπων επαναπροωθήσεων από τον Έβρο και το Αιγαίο. Απαγόρευση της απέλασης και της διοικητικής κράτησης των ανηλίκων.
21. Νομιμοποίηση και ένταξη στην κοινωνική ασφάλιση όλων των εργαζομένων μεταναστών. Κατοχύρωση των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους, αποδέσμευση της νομιμοποίησης από ασφαλιστικές προϋποθέσεις, έκδοση πιστοποιητικού γέννησης των παιδιών τους, δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις τοπικές εκλογές για όσους τεκμηριώνουν 5ετή παραμονή στην Ελλάδα, ένταξη των μεταναστών στο οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα.
22. Χορήγηση πολιτικού άσυλου στους πρόσφυγες. Ιθαγένεια σε όσα παιδιά γεννιούνται στην Ελλάδα ή έρχονται σε μικρή ηλικία. Χορήγηση υπηκοότητας στους μετανάστες-μετανάστριες ύστερα από 7 χρόνια παραμονής στη χώρα.
23. Τον πλήρη διαχωρισμό ρόλων Εκκλησίας – Κράτους, με πλήρη αρμοδιότητα της Πολιτείας σε ζητήματα γάμου, ονοματοδοσίας και μαθήματος θρησκευτικών. Την κατάργηση του θρησκευτικού όρκου. Η ανεξιθρησκία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, ενώ η θρησκευτική ελευθερία είναι απαραβίαστη.
24. Το μάθημα των θρησκευτικών διδάσκεται στη στοιχειώδη και μέση εκπαίδευση, έτσι ώστε να μην έχει ομολογιακό χαρακτήρα, αλλά η ύλη του να περιλαμβάνει εισαγωγή στην ιστορία, την κοινωνιολογία και τη δογματική όλων των θρησκειών.
25. Επιστροφή στο Κράτος της μεγάλης ακίνητης εκκλησιαστικής και μοναστηριακής περιουσίας και  απόδοσή της σε ακτήμονες και σε δημόσια χρήση.
27. Τα εισοδήματα των Εκκλησιαστικών Ενώσεων και Οργανώσεων από εμπορικές δραστηριότητες, χρεώγραφα και εκμετάλλευση ακινήτων, φορολογούνται κανονικά. 
28. Αποχώρηση των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων από αποστολές που συνιστούν επεμβάσεις του ιμπεριαλισμού σε ξένα εδάφη.       Σύνθημά μας είναι: κανένας στρατιώτης έξω από τα σύνορα της χώρας του.
29. Άμεση κατάργηση των βάσεων της Σούδας και του Άκτιου, ορμητηρίων των αμερικάνικων δυνάμεων στην περιοχή. Δεν θέλουμε την Ελλάδα στο ΝΑΤΟ, ούτε το ΝΑΤΟ στην Ελλάδα και αγωνιζόμαστε για τη διάλυσή του.
30. Δραστική μείωση των εξοπλισμών και των στρατιωτικών δαπανών, που άλλωστε κατά βάση εξυπηρετούν νατοϊκούς σχεδιασμούς, σε όφελος της κάλυψης κοινωνικών αναγκών. Κατάργηση όλων των πυρηνικών όπλων και των όπλων μαζικής καταστροφής.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου