Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012

Κατασχέσεις σε όσους δεν πληρώνουν το χαράτσι!


Δραστικά μέτρα λαμβάνει πλέον η κυβέρνησης προκειμένου να εξασφαλίζει την είσπραξη του ειδικού τέλους ακινήτων μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.


Τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει ότι μετά την παρέλευση τεσσάρων μηνών από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής της πρώτης δόσης, την είσπραξη του χαρατσιού θα αναλαμβάνει η αρμόδια ΔΟΥ, η οποία θα μπορεί να προβαίνει ακόμη και σε κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων.

Συγκεκριμένα, μετά την παρέλευση της προθεσμία η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί πάροχοι υποχρεούνται να αποστέλλουν την κατάσταση με τους οφειλέτες στη γενική γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Από εκεί, θα μεταβιβάζεται στις κατά τόπους ΔΟΥ που θα μεριμνά για την είσπραξη των ποσών ακόμη και με αναγκαστικά μέτρα.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου