Τρίτη 23 Αυγούστου 2011

Αναγκαία η αντιμετώπιση του προβλήματος της νιτρορύπανσης στην Δυτική Αχαΐα


Η νιτρορύπανση που έχει παρουσιαστεί στην Δυτική Αχαΐα από την αλόγιστη χρήση χημικών εισροών από λιπάσματα και φυτοφάρμακα σε συνδυασμό με την χρόνια υπεράντληση  έχει μολύνει εκτεταμένα τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής. Το εν λόγω πρόβλημα είναι ζημιογόνο για την τοπική αγροτική οικονομία, το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, την ανθρώπινη υγεία αλλά εν μέρει πλήττει και την τουριστική ανάπτυξη της Δυτικής Αχαΐας. 
Είναι αναγκαίο η περιοχή να τεθεί άμεσα σε πρόγραμμά απονιτροποίησης  ώστε να αποφευχθούν οι αρνητικές συνέπειες πρώτον στην αγροτική οικονομία και στο τουρισμό. Αξίζει να αναφέρουμε πως στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας υπάρχει μεγάλος φυσικός πλούτος όπως είναι για παράδειγμα τα φυσικά ιχθυοτροφεία Προκόπου και Πάππα, το δάσος της Στροφυλιάς αλλά και το εθνικό πάρκο Κοτυχίου-Στροφιλιάς τα οποία ήδη έχουν υποστεί ευτροφισμό προκαλώντας αλλοίωση της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής. 

Αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα και με μεθοδευμένη δράση συλλογικά από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς το πρόβλημα της ρύπανσης πιθανολογείται να πάρει επικίνδυνες διαστάσεις και να πλήξει σημαντικά το υπέδαφος της Δυτικής Αχαΐας. 

Η Κυβέρνηση πρέπει να σκύψει στο πρόβλημα αυτό με συνέπεια και υπευθυνότητα με πολιτική και επιστημονική δράση και όχι με αόριστες υποσχέσεις που στοχεύουν στην καθυστέρηση της αντιμετώπισης των προβλημάτων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου