Παρασκευή 1 Ιουλίου 2011

Η συνέχιση των οδικών μεγάλων έργων μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης και την τόνωση της αγοράς
Η κατασκευή των 5 κυριότερων οδικών αξόνων της χώρας μας σηματοδότησε το πέρασμα σε έναν νέο τρόπο παραγωγής δημοσίων έργων, αυτόν των Συμβάσεων Παραχώρησης. Μεγάλες κοινοπραξίες ελληνικών και ξένων κατασκευαστικών εταιρειών και τραπεζών ανέλαβαν τη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των αυτοκινητοδρόμων, υπογράφοντας τριμερείς συμβάσεις με το Ελληνικό Κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις όλων των μελών κάθε κοινοπραξίας απορρέουν από αυστηρές «εσωτερικές» συμβάσεις μεταξύ τους.
Ο ρόλος του Ελληνικού Δημοσίου είναι να χρηματοδοτήσει με συγκεκριμένα ποσά σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους το έργο, να διαθέσει στον Παραχωρησιούχο όλους τους απαραιτήτους χώρους για την εκτέλεση του έργου (απαλλοτριώσεις) και να διασφαλίσει ότι τα έσοδα του Παραχωρησιούχου από τα διόδια είναι τα νόμιμα όπως προβλέπονται από τη σύμβαση.
Μέσα σε διάστημα ενός χρόνου περίπου, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ όμως κατάφερε το ακατόρθωτο: να αδυνατεί να χρηματοδοτήσει τα έργα με τα ποσά που της αναλογούν, να μην μπορούν να προχωρήσουν οι απαραίτητες απαλλοτριώσεις.
Όλα αυτά έχουν  ως συνέπεια, οι κατασκευαστικές εταιρείες να αδυνατούν να τηρήσουν τα προκαθορισθέντα χρονοδιαγράμματα, και οι τράπεζες που εξυπηρετούσαν δανειακά τα έργα να σταματήσουν τη χρηματοδότηση απαιτώντας επαναδιαπραγμάτευση των επιτοκίων με τα νέα δεδομένα. Το αποτέλεσμα όμως είναι σε όλους γνωστό. Όλα τα μεγάλα έργα της χώρας έβαλαν προσωρινό (;) λουκέτο.
Όμως  για τους εργαζόμενους και τις  τοπικές κοινωνίες τα επακόλουθα είναι δραματικά. Οι εταιρείες προχωρούν  σε μειώσεις προσωπικού, πολλοί από  τους υπεργολάβους οδηγούνται στη χρεοκοπία, οι τράπεζες βλέπουν τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις τους να μεταβάλλονται προς το χειρότερο. Η αλυσίδα αυτή της αποτυχίας δεν έχει τελειωμό και εν τέλει το πλήγμα για πολλές ελληνικές οικογένειες είναι τεράστιο.
Ως  Οργάνωση Νέων της Νέας Δημοκρατίας, στηρίζουμε την - ολοένα και αυξανόμενη σε ανταπόκριση - πρόταση απαλλαγής του Ελληνικού Δημοσίου από την υποχρέωση χρηματοδότησης που του αναλογεί και την πλήρη χρηματοδότηση από 
πηγές της  Ε.Ε. για όσο διάστημα διαρκεί  η οικονομική κρίση. Ταυτόχρονα προτείνουμε την ταχύτατη απόδοση των απαλλοτριώσεων, μέσω της σύστασης ειδικού δικαστικού σώματος που θα ασχοληθεί μόνο με αυτό το ζήτημα.
Η επανέναρξη των έργων είναι ζήτημα τεράστιας σημασίας για την ευρύτερη οικονομία λειτουργώντας ως τροχοπέδη στην συνεχιζόμενη αύξηση των ποσοστών ανεργίας και απαιτεί λήψη σοβαρών πρωτοβουλιών.
Το  μόνο ζητούμενο είναι να βρεθεί επιτέλους  μία κυβέρνηση με την πολιτική βούληση να τις αναλάβει. Ας την  επιλέξει λοιπόν ο λαός.
Τομέας Χωροταξίας, Υποδομών και Μεταφορών
Οργάνωση  Νέων Νέας Δημοκρατίας

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου