Δευτέρα 27 Ιουνίου 2011

Όλο το σχέδιο για την εργασιακή εφεδρείαΕργασιακή εφεδρεία για 12 μήνες, μηνιαία αποζημίωση έως και 60% των αποδοχών και δυνατότητα να αξιολογηθούν από το ΑΣΕΠ για μετάταξη στο Δημόσιο, εάν εν τω μεταξύ δεν έχουν καταφέρει να βρουν απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πρόγραμμα για το πλεονάζον προσωπικό των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα που θα καταργηθούν ή θα συγχωνευθούν.


Το πλαίσιο εφαρμογής της «εργασιακής εφεδρείας» είχε συμφωνηθεί με την τρόικα από τον πρώην υπουργό Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου, ο οποίος είχε κάνει λόγο και για απολύσεις προσωπικού από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η τρόικα πιέζει την κυβέρνηση να προβεί σε 10.000 «συμβολικές» απολύσεις προκειμένου να καταδειχτεί προς τις διεθνείς αγορές η ελληνική αποφασιστικότητα για τη μείωση του Δημοσίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην εφημερίδα το «Έθνος», για το προσωπικό που θα τεθεί σε «εφεδρεία προβλέπονται πέντε εναλλακτικοί δρόμοι ανεύρεσης εργασίας στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα πριν από την απόλυση, ενώ γίνεται αναφορά για προγράμματα εθελουσίας εξόδου που αφορούν κυρίως όσους βρίσκονται πλησίον της σύνταξης. 

Συγκεκριμένα, για τους υπαλλήλους που θα τεθούν σε εργασιακή εφεδρεία προβλέπεται: 

- Η διαγραφή τους από τον πίνακα κατάρτισης εάν βρουν εργασία στον ιδιωτικό τομέα.

- Να μετατάσσονται έπειτα από αίτησή τους σε αντίστοιχη κενή θέση στον «στενό» δημόσιο τομέα. Οι «έφεδροι» θα διορίζονται σε ποσοστό 10% επί του συνόλου των ετήσιων προσλήψεων με βάση την αναλογία που ισχύει («1 προς 10» για το 2011 και «1:5» από το 2012 μέχρι το 2015).

- Θα έχουν προτεραιότητα και θα καταλαμβάνουν το 30% των θέσεων ορισμένου χρόνου που θα προκηρύσσονται από φορείς του Δημοσίου.

- Θα προηγούνται όλων των κατηγοριών για την επιλογή υποψηφίων μερικής απασχόλησης στο Δημόσιο εφόσον καταθέσουν αίτηση.

- Θα μπορούν να αποχωρούν με εθελουσία έξοδο κατ' εξαίρεση, η οποία θα χρηματοδοτείται από ειδικό πρόγραμμα.

Για τις λεπτομέρειες των ρυθμίσεων θα υπογραφεί κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου