Σάββατο 2 Ιουλίου 2011

Η πρόταση της Β4 N.E. ΟΝΝΕΔ "ΕπιχείρΙΣΟΙ ΝΕΟΙ"


Η πρόταση της Β4 N.E. ΟΝΝΕΔ "ΕπιχείρΙΣΟΙ ΝΕΟΙ" αποσκοπεί σε μια ολοκληρωμένη εθνική δράση για την προώθηση της απασχόλησης και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Οι κατευθυντήριες δράσεις του προγράμματος αποσκοπούν

Α) στην αποτελεσματική εύρεση απασχόλησης μέσω:


Της δημιουργίας μιας ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων ζήτησης και προσφοράς εργασίας που θα καλύπτει όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και τους κλάδους εργασίας.
Συμβουλευτικής υποστήριξης για τη σύνταξη βιογραφικού και προετοιμασία υποψηφίων για επαγγελματικές συνεντεύξεις
Πραγματοποίησης «συναντήσεων εργασίας» μεταξύ εργοδοτών και ατόμων που αναζητούν εργασία.
Συμβουλών και υποστήριξης για αναζήτηση εργασίας στην ΕΕ.
Παροχή εξειδικευμένου προσωπικού για την στήριξη των ανέργων, τη εξειδικευμένη στήριξη των ΑΜΕΑ και για την παρουσίαση εναλλακτικών δυνατοτήτων επαγγελματικής κατεύθυνσης. 
Της δημιουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα εγγράφονται οι επιχειρήσεις που αναζητούν εργαζόμενους και όσοι αναζητούν εργασία.  Μέσα από την εφαρμογή θα πραγματοποιείται αναζήτηση με βάση τα χαρακτηριστικά των θέσεων εργασίας και των βιογραφικών. Η εφαρμογή θα ενημερώνεται για την κάλυψη των θέσεων εργασίας και για την διαγραφή των προσληφθέντων από τη λίστα των ανέργων.

Β) στην στήριξη και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω:

Συμβουλευτικών υπηρεσιών για την έναρξη νέας επιχείρησης (νομικό, φορολογικό, ασφαλιστικό, επενδυτικό αναπτυξιακό πλαίσιο).
Καθοδήγησης και εκμάθηση εκπόνησης επιχειρησιακών σχεδίων (business plan).
Ενημέρωσης των επιχειρήσεων για τις δυνατότητες χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα τράπεζες και ιδιώτες επενδυτές και συμβουλευτική για τη διαδικασία έγκρισης τους. 
Άμεση πληροφόρηση μέσω newsletter και sms για κάθε νέο πρόγραμμα.
Στήριξη και ενίσχυση των προβληματικών επιχειρήσεων ( αξιολόγηση της νομικής οικονομικής κατάστασης και κατευθυντήριες οδηγίες).
Διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων επαγγελματικού ενδιαφέροντος.
Τριμηνία παρακολούθηση των κενών θέσεων εργασίας , της ζήτησης εργασίας και του αριθμού των επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο , αξιολόγηση και ενημέρωση για τις τάσεις που διαμορφώνονται στη ζήτηση της απασχόλησης και τις ανάγκες που υπάρχουν όσον αφορά τις δεξιότητες.

Γ) στην ταυτόχρονη λειτουργία του επαγγελματικού προσανατολισμού μέσω:

Ενημέρωσης των νέων φοιτητών και σπουδαστών για την παροχή υποτροφιών
Αποτελεσματικού επαγγελματικού προσανατολισμού σε έφηβους βασισμένο σε νέες τεχνολογίες (ηλεκτρονικά test κ.λπ.)
Ημερίδων στις σχολικές μονάδες για την εκμάθηση του «επιχειρείν»

Λειτουργία του προγράμματος:
 Η πραγματική πρωτοπορία του προγράμματος είναι το γεγονός ότι θα υπάγεται στην αποκλειστική ευθύνη του κάθε Δήμου. Με πολύ απλά λόγια, αυτό γίνεται αν αναρωτηθεί κανείς ποιος μπορεί να γνωρίζει καλύτερα τα προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες εκτός από τον Δήμο της εκάστοτε περιοχής(π.χ τους δείκτες ανεργίας, τον ρυθμό κλεισίματος των επιχειρήσεων, κλπ.) Ο δήμος έρχεται σε μεγαλύτερη αμεσότητα με τους πολίτες ενώ οι ευέλικτοι τοπικοί μηχανισμοί του, επιτρέπουν τον συνεχή έλεγχο και την συνεχή βελτίωση. 

Οι στεγαστικές ανάγκες του προγράμματος θα καλύπτονται από τις ήδη υπάρχουσες κτιριακές υποδομές του κάθε δήμου προκειμένου να μην υπάρχουν περαιτέρω έξοδα. 
Η στελέχωση του προγράμματος  δύναται να καλυφθεί είτε με αποσπάσεις από το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα προσωπικού με υψηλές γνώσεις στον τομέα της συμβουλευτικής ή τις επιχειρηματικότητας είτε με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου. 
Ή υποστήριξη του προγράμματος μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας για εξ΄ αποστάσεως επικοινωνία και παροχή υπηρεσιών θα συμβάλλει στη λειτουργία του προγράμματος χωρίς να απαιτείται μεγάλος αριθμός ατόμων για τη στελέχωση του κυρίως όμως θα συντελέσει στην μείωση της γραφειοκρατίας και θα συμβάλει στην παροχή υπηρεσιών με διαφανεία, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. 

Β4 Ν.Ε. ΟΝΝΕΔ
Κάνουμε τη διαφορά!

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου