Τρίτη 28 Ιουνίου 2011

Ερώτηση Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη ώστε να σταματήσει ο εμπιγμό των υποψηφίων για τον διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης


Προς τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΘΕΜΑ: Διενέργεια εισαγωγικού διαγωνισμού Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

Η δημόσια διοίκηση στη χώρα μας αποτελεί κατά γενική ομολογία τον «μεγάλο ασθενή» και έχει ανάγκη για άμεση μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό των δομών της. Έννοιες όπως αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, σύγχρονες μέθοδοι διοίκησης (public management) κρίνεται αναγκαίο να εισαχθούν στον βραδυκίνητο δημόσιο τομέα.


Σε αυτή την κατεύθυνση συμβάλλει η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης από την ίδρυση της το 1983. Οι ΕΣΔΔ-ΕΣΤΑ αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός μηχανισμού αξιοκρατικής επιλογής και στελέχωσης δημόσιων υπηρεσιών με ανώτερους υπαλλήλους υψηλής εκπαίδευσης, ώστε να εξαλειφθούν οι πελατειακές σχέσεις στις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα με τελικό στόχο τη βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης.

Με γνώμονα τις εξαγγελίες της ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών από τον Ιούλιο του 2010 για τη συνένωση των Εθνικών Σχολών Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την ανακοίνωση τον Ιανουάριο του 2011 ότι έχουν διασφαλισθεί τα απαραίτητα Κοινοτικά κονδύλια και τον μικρό αριθμό των επιτυχόντων που δεν διαταράσσει την αναλογία προσλήψεων και αποχωρήσεων από το δημόσιο τομέα, η καθυστέρηση της διενέργειας των εξετάσεων κρίνεται αδικαιολόγητη. Κατόπιν των ανωτέρω:

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

·         Πότε θα διεξαχθεί ο επόμενος διαγωνισμός για την εισαγωγή νέων σπουδαστών στις ΕΣΔΔ- ΕΣΤΑ ώστε να σταματήσει ο εμπαιγμός των υποψηφίων που προετοιμάζονται για μακρό χρονικό διάστημα;

·         Υπάρχει σχεδιασμός αξιοποίησης των αποφοίτων των ΕΣΔΔ-ΕΣΤΑ ώστε να επιτευχθούν οι κρίσιμοι στόχοι της διοικητικής μεταρρύθμισης;

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου