Παρασκευή 1 Ιουλίου 2011

ΤΕΛΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΙΩΝΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Ρεπορτάζ : Απόστολος Λακάσας
(από την Καθημερινή)
Ριζικές αλλαγές στη διοίκηση και τις σπουδές στα ΑΕΙ φέρνει η εισήγηση του υπ. Παιδείας, που παρουσίασε χθες η κ. Διαμαντοπούλου στο υπουργικό συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, τίθεται τέρμα στους «αιώνιους» φοιτητές, αφού αν κάποιος δεν...

εγγραφεί σε δύο συνεχή εξάμηνα χάνει τη φοιτητική ιδιότητα. Επίσης, θεσμοθετείται Συμβούλιο Ιδρύματος, ο πρύτανης επιλέγεται με δημόσια προκήρυξη, η αξιολόγηση είναι δεσμευτική, τα ΑΕΙ θα αποφασίζουν για το άσυλο, ενώ θεσμοθετούνται πτυχία πολλών ταχυτήτων. Οι πρυτάνεις, που συνεδριάζουν από σήμερα στον Βόλο, δηλώνουν ότι αν πάρουν το ν/σ την τελευταία στιγμή δεν θα απαντήσουν, αλλά θα οργανώσουν έκτακτη σύνοδο. Ειδικότερα: • Θεσπίζεται Συμβούλιο Ιδρύματος, με ελεγκτικές αρμοδιότητες. Αποτελείται από 7 καθηγητές του ΑΕΙ με 4ετή θητεία, 7 εξωτερικά μέλη που επιλέγονται με 4ετή θητεία από τους καθηγητές του Συμβουλίου και έναν φοιτητή εκλεγμένο από ενιαίο ψηφοδέλτιο για ετήσια θητεία, με καθολική ψηφοφορία των ενεργών φοιτητών. • Το Συμβούλιο, ύστερα από διεθνή πρόσκληση, θα εκλέγει τον πρύτανη για 3ετή θητεία. Η Σύγκλητος διατηρεί το δικαίωμα αρνησικυρίας για δύο υποψηφίους με πλειοψηφία. • Προβλέπεται η πλήρης και πιστή εγγύηση της επιστημονικής ελευθερίας και της ελευθερίας της έκφρασης. Απομάκρυνση από το μοντέλο χωροταξικού ορισμού και επιστροφή στις ρίζες του ασύλου. • Η Σχολή καθίσταται βασική διοικητική και ακαδημαϊκή μονάδα του ΑΕΙ. • Για τα μεταπτυχιακά, τα ΑΕΙ θα συστήνουν ανεξάρτητη σχολή. • Καταργείται η βαθμίδα του λέκτορα. Καθηγητές και αναπληρωτές θα εκλέγονται ως μόνιμοι και οι επίκουροι για τετραετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης για μία θητεία. Η εξέλιξή τους σε αναπληρωτές θα γίνεται με ανοικτή διαδικασία. • Οι μόνιμοι καθηγητές θα αξιολογούνται κάθε 5 χρόνια. Οσοι διακρίνονται, θα επιβραβεύονται, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις αρνητικής αξιολόγησης μπορεί να έχουν ακαδημαϊκές επιπτώσεις. • Παρέχεται η δυνατότητα ταυτόχρονης κατοχής θέσης ΔΕΠ σε ελληνικά και ξένα ΑΕΙ. • Στις 7μελείς επιτροπές επιλογής καθηγητών θα μετέχουν 3 καθηγητές από ΑΕΙ του εξωτερικού. • Η φοιτητική ιδιότητα χάνεται σε περίπτωση μη εγγραφής σε δύο συνεχή εξάμηνα. Οι εργαζόμενοι φοιτητές μπορούν να εγγράφονται με καθεστώς μερικής φοίτησης. Μετά το ν+2 για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και μετά το 2ν για τους μερικής, οι προϋποθέσεις για διατήρηση της φοιτητικής ιδιότητας ορίζονται από το ΑΕΙ. • Τα ΑΕΙ μπορούν να ιδρύουν επώνυμες έδρες διδασκαλίας και έρευνας από κληροδοτήματα, χορηγίες κ.λπ. • Τα ΑΕΙ μπορούν να οργανώνουν τις σπουδές κατά τα πρότυπα των τριών κύκλων του ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης. Ο προπτυχιακός είναι 2ετής, ο μεταπτυχιακός 2ετής και ο διδακτορικός 3ετής. • Από συμβουλευτικές, οι διαδικασίες αξιολόγησης μετατρέπονται σε πιστοποίησης. • Θεσμοθετούνται διαδικασίες αξιολόγησης για την ανακήρυξη ακαδημαϊκών μονάδων ως Κέντρων Αριστείας. • Μέρος της χρηματοδότησης θα κατανέμεται με βάση τον αριθμό των ενεργών φοιτητών και το κόστος σπουδών ανά φοιτητή, και το υπόλοιπο με βάση τον βαθμό επίτευξης των συμφωνημένων στόχων μεταξύ πολιτείας - ΑΕΙ. • Ιδρύεται ΝΠΙΔ, που θα αξιοποιεί τους πόρους των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και της περιουσίας. • Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στα όργανα διοίκησης εκλέγονται από ενιαίο ψηφοδέλτιο με άμεση, καθολική, ταξινομική και μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των ενεργών φοιτητών. • Χορηγούνται άτοκα δάνεια σε φοιτητές με εγγύηση του Δημοσίου και δυνατότητα τμηματικής αποπληρωμής μετά την απόκτηση ατομικού εισοδήματος. • Τα ΑΕΙ μπορούν να οργανώνουν προγράμματα σε συνεργασία με ξένα ΑΕΙ. Ενθαρρύνεται η ίδρυση παραρτημάτων σε άλλες χώρες. Μετά την ψήφιση του ν/σ θα προχωρήσει η χωροταξική αναδιάρθρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με συγχωνεύσεις και καταργήσεις Τμημάτων, Σχολών ή και ΑΕΙ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου