Τρίτη 28 Ιουνίου 2011

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ


Εν όψη της ψηφοφορίας του ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» και του εφαρμοστικού του νόμου, σας ενημερώνω ότι : 

α) Στις 20 Ιουλίου 2011 κατάθεσα έγκληση-μήνυση, για έσχατη προδοσία και άλλα ποινικά αδικήματα, κατά του Γεώργιου Παπανδρέου και απέδειξα ότι, χωρίς καμία αμφιβολία, ο εγκαλούμενος μηνυόμενος απέκτησε παράνομα και δόλια την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και τη διακυβέρνηση της χώρας.


Για τους λόγους αυτούς και βάσει των εμπεριεχομένων στη μήνυση ισχυρισμών, όλες οι συμφωνίες τις οποίες έκλεισε η Ελλάδα από τον Οκτώβριο του 2009 και έπειτα είναι άκυρες, λόγω μη νόμιμης εκπροσώπησης της χώρας κατά των διαπραγματεύσεων και της σύναψης τους. Συνεπώς, άκυρη είναι και η  Σύμβαση Διευκόλυνσης Δανεισμού και το  Μνημόνιο Συνεννόησης ως αναπόσπαστο μέρος αυτής αλλά και από μόνο του. (βλπ. αρθ. 6 του προοιμίου της Σύμβασης http://ezs3e74ccfa59beb80e60e505853484c0156.s3.amazonaws.com/Greece-IMF.pdf  και την έγκληση μήνυση  http://www.scribd.com/doc/58389100/-ΕΓΚΛΗΣΗδιευκρίνιση - ολόκληρο το άρθρο 6 μόνο στα αγγλικά στη ιστοσελίδα της Βουλής) 

β) Η Σύμβαση Διευκόλυνσης Δανεισμού είναι διεθνής σύμβαση αλλά κατά παράβαση του άρθρου 28.1 τέθηκε σε εφαρμογή χωρίς να κυρωθεί από τη Βουλή. Όπως ξέρετε, το σχετικό σχέδιο νόμου για τη κύρωσή της, κατατέθηκε για επεξεργασία στις 04.06 2010, αλλά δεν ψηφίστηκε ποτέ. βλπ. http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=bcf0f265-06e2-4d43-a1ce-06ce96d27fb1 

γ) Με τη Σύμβαση Διευκόλυνσης Δανεισμού, κατά πλήρη κατάλυση του Συντάγματος, παραχωρήθηκε η εθνική κυριαρχία σε ξένες δυνάμεις με αντάλλαγμα δανείου 110 δις ευρώ. Η συγκεκριμένη πράξη αποτελεί  απίστευτη, αδιανόητη και απόλυτη  έσχατη προδοσία της χώρας και του λαού και γι΄ αυτό η Σύμβαση είναι άκυρη και ως προϊόν της εγκληματικής πράξης αυτής. Ενδεικτικό απόσπασμα από τη μήνυσή μου:

" ΣYΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ 8 ΜΑΪΟΥ 2010, 
άρθ 14 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 
παρ 1. Η παρούσα Σύμβαση καθώς και κάθε εξωσυμβατική υποχρέωση που τυχόν προκύψει από την παρούσα ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο.
παρ. 5  Με την παρούσα ο Δανειολήπτης αμετάκλητα και άνευ όρων παραιτείται από κάθε ασυλία που έχει ή πρόκειται να αποκτήσει, όσον αφορά τον ίδιο ή τα περιουσιακά του στοιχεία, από νομικές διαδικασίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, της ασυλίας όσον αφορά την άσκηση αγωγής, δικαστική απόφαση ή άλλη διαταγή, κατάσχεση, αναστολή εκτέλεσης δικαστικής απόφασης ή προσωρινή διαταγή, και όσον αφορά την εκτέλεση και επιβολή κατά των περιουσιακών στοιχείων του στο βαθμό που δεν το απαγορεύει αναγκαστικός νόμος».  

Επειδή όμως, η ασυλία ενός κράτους στο διεθνές δίκαιο διασφαλίζει ότι η περιουσία του είναι ακατάσχετη, η ετεροδικία του δεδομένη και το δικαίωμά του να ασκεί κυριαρχία αδιαμφισβήτητο, σημαίνει ότι ο εγκαλούμενος μηνυόμενος αποφάσισε να ζητήσει και να πάρει  δανεικά με  αντάλλαγμα την εθνική κυριαρχία μας, πράξη η οποία εκτός από ταπεινωτική, άκρως προσβλητική και εξευτελιστική τόσο για εμένα όσο και για το σύνολο των Ελλήνων,  αποτελεί  και απίστευτο σφετερισμό της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που πηγάζουν από αυτήν. Έσχατη προδοσία δηλαδή. Και αυτό, επειδή  ούτε ο πρωθυπουργός, ούτε η κυβέρνησή του, ούτε η Τράπεζα της Ελλάδας που μας "εκπροσώπησαν " σε αυτήν τη συναλλαγή, δεν είχαν σχετική εξουσιοδότηση  από εμάς. Από το Λαό δηλαδή . Και δε θα μπορούσαν ποτέ να την έχουν, όχι μόνο επειδή κανένας Έλληνας δε συμφωνεί με το αίσχος αυτό, αλλά, επειδή μια τέτοια απόφαση χρειάζεται και την άδεια όλων των προγόνων και όλων των απογόνων μας, γιατί και σε αυτούς ανήκει η χώρα και όχι μόνο σε εμάς. " 

Άκυρη Σύμβαση σημαίνει άκυρο Μνημόνιο, άκυρο Μεσοπρόθεσμο. 

δ)  Όταν ο κ. Παπανδρέου προσέφυγε στο μηχανισμό στήριξης, δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος χρεοκοπίας της χώρας όπως ο ίδιος ψευδώς ισχυρίστηκε,  καθώς η Ελλάδα είχε ένα από τα μικρότερα εξωτερικά χρέη παγκοσμίως, είχε σωρεία  άλλων πλεονεκτημάτων που έκαναν εύκολη υπόθεση τη διαχείριση των όποιων οικονομικών προβλημάτων, κάλυπτε άνετα τις ανάγκες πληρωμής μισθών και συντάξεων και για την αναχρηματοδότηση του χρέους της γενικής κυβέρνησης, δανειζόταν από τις χρηματαγορές, όπως όλα τα δυτικά κράτη. Εκείνη τη στιγμή απλά δανειζόταν πολύ ακριβά και αυτό  επειδή ο ίδιος είχε φροντίσει προηγουμένως, με τις δηλώσεις και με τις πράξεις του να προκαλέσει τεχνητά την άνοδο των επιτοκίων δανεισμού της χώρας. Συνεπώς, η προσφυγή στη τρόικα δεν ήταν αναγκαία και αναπόφευκτη αλλά προμελετημένη και το επιπλέον δημόσιο χρέος το οποίο προκλήθηκε από την άνοδο των επιτοκιών όπως και από τις υπόλοιπες αξιόποινες πράξεις ή παραλείψεις του κ. Παπανδρέου, είναι προϊόν εγκλήματος και επαχθές. (βλπ. έγκληση-μήνυση για λεπτομέρειες) 

ε) Το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 - 2015» που καλείστε να ψηφίσετε, εμπεριέχει μέτρα λιτότητας τα οποία αν παρθούν, θα οδηγήσουν με απόλυτη μαθηματική ακρίβεια στη κατάρρευση της χώρας. Και το ξέρετε πολύ καλά αυτό το πράγμα, καθώς παρόμοια μέτρα έχουν εφαρμοστεί από την αρχή του 2010 άλλες δυο φορές και τα αποτελέσματα ήταν καταστροφικά, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο . Για του λόγου το αληθές, μόνο για το 2010 τα αποτελέσματα αυτών των μέτρων ήταν τα εξής : το εθνικό εισόδημα ( ΑΕΕ ) μειώθηκε κατά 5 δις ευρώ, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά ένα μνημόνιο (29,9 δις ευρώ ) , υπάρχουν 181.670 επιπλέον άνεργοι, η Ελλάδα  έπεσε δέκα ολόκληρες θέσεις στην Παγκόσμια Κατάταξη Ανταγωνιστικότητας, αυξήθηκαν δραματικά οι εκτρώσεις και οι αυτοκτονίες (2 άτομα την ημέρα !!), κόσμος πεθαίνει στα νοσοκομεία λόγω ελλείψεων και οι νέοι εγκαταλείπουν την χώρα για να βρουν αλλού μια καλύτερη μοίρα. Συνεπώς αυτά τα μέτρα είναι o σίγουρος δρόμος για τη  καταστροφή της χώρας και όχι μονόδρομος για τη σωτηρία της,  έτσι όπως ο κ. Παπανδρέου και το επιτελείο του ισχυρίζονται. 
Και όταν λέω " ο κ Παπανδρέου", αναφέρομαι στον ίδιο κύριο ο οποίος ξέρει πολύ καλά ότι "Αν αυξήσουμε  τους  φόρους  στη μεσαία τάξη θα μειώσουμε την αγοραστική της δύναμη, θα  βαθύνουμε  την ύφεση και θα επέλθει ο φαύλος κύκλος  της κατάρρευσης " (βλπ. έγκληση-μήνυση) 
(Ρίξτε μια ματιά και στην έκθεση της ΟΗΕ η οποία λέει ότι τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόζει η Ελλάδα όχι μόνο ότι καταστρέφουν το κράτος πρόνοια και την απασχόληση άλλα θέτουν σε κίνδυνο την ίδια την ανάκαμψη για την οποία υποτίθεται ότι λαμβάνονται.   http://social.un.org/index/LinkClick.aspx?fileticket=v0LQqd2FT3k%3d&tabid=1561)

στ)  Τα Σχέδια Νόμου που καλείστε να ψηφίσετε, προβλέπουν και την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Μόνο που λόγω των συνθηκών, η αξία της έπεσε πάρα πολύ και έτσι πρόκειται στη πραγματικότητα για ξεπούλημα. Εκτός αυτού όμως, υπάρχει και άλλο πρόβλημα εάν αληθεύουν οι πληροφορίες του XrimaNews.gr, σύμφωνα με τις οποίες, " πηγή με άριστη γνώση των προβλημάτων του πακέτου αποκρατικοποιήσεων υποστηρίζει πως πολλά από τα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτό είναι τόσο ‘μπλεγμένα’ νομικά, που κανένας σοβαρός επενδυτής δε θα θελήσει να εμπλακεί σε μία διαδικασία εξαγοράς τους καθώς θα φοβηθεί να αναλάβει το ρίσκο να ταλαιπωρείται για χρόνια στα δικαστήρια με τα εμπλεκόμενα μέρη. Η νομική “ποιότητα” πολλών περιουσιακών στοιχείων του πακέτου είναι τόσο χαμηλή που μόνο η ιταλική Μαφία θα ενδιαφερόταν να επενδύσει σε αυτά, υποστηρίζει η πηγή ενώ δημοσιεύματα γερμανικών εφημερίδων επισημαίνουν το ρεαλιστικό κίνδυνο η Ελλάδα να μετατραπεί σε πόλο έλξης επενδύσεων από το διεθνές οργανωμένο έγκλημα σημειώνοντας ότι, ήδη, η ιταλική Μαφία αλλά και οι κινεζικές Τριάδες βολιδοσκοπούν τη χώρα." http://logioshermes.blogspot.com/2011/06/blog-post_2776.html

ζ) ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ !  Απόδειξη ; Μόνο για τη  Σύμβαση Διευκόλυνσης Δανεισμού,  το Ελληνικό δημόσιο πλήρωσε 1,3 δις. ευρώ ! Τόσα ήταν τα έξοδά της εάν δεν το ξέρατε. Ρωτήστε το πρώην συνάδελφο σας κ. Νούλα που έχει τις λεπτομέρειες.  

η) Η κυβέρνηση ασκεί μια πολιτική για την οποία δεν έλαβε ποτέ εντολή και με την οποία ο λαός δεν συμφωνεί.  Εάν δεν με πιστεύετε κοιτάξτε έξω από τα παράθυρα της Βουλής !   


ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 

αρθ. 120 παρ.  4 του Συντάγματος. 

 " Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία."  

Εγώ έκανα το καθήκον μου. Εσείς ; 


Χριστίνα Σαλεμή 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου