Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013

Στουρνάρας: Δεν θα δημοσιευτούν κριτήρια ανάλυσης για τον έλεγχο των offshore

&
Δεν είναι δυνατό να δημοσιευθούν τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου βάσει των οποίων προχωρούν οι έλεγχοι των offshore εταιρειών από το υπουργείο Οικονομικών. Αυτό αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, για την πορεία του ελέγχου των 6.575 αλλοδαπών νομικών προσώπων (offshore) ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα, τα οποία είναι καταχωρημένα στο υποσύστημα Μητρώου Taxis. Όπως ειδικότερα ξεκαθαρίζει ο υπουργός, «τα αναλυτικά κριτήρια επιλογής των προς έλεγχο υποθέσεων, προκειμένου να προληφθούν εναρμονισμένες πρακτικές από πλευράς φορολογουμένων, δεν δημοσιεύονται».

Για την κριτική που ασκείται ως προς τους ρυθμούς ολοκλήρωσης των ελέγχων, ο κ. Στουρνάρας αναφέρει πως «στην ελληνική επικράτεια δραστηριοποιούνται και άλλες εταιρείες offshore, το αντικείμενο εργασιών των οποίων αφορά σε ποικίλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας». Αναφέρει, επίσης, ότι «με βάση τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, επιλέγονται οι προς έλεγχο υποθέσεις ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας, καθώς δεν παρουσιάζουν όλες το ίδιο ελεγκτικό ενδιαφέρον και, επιπλέον, είναι πρακτικά αδύνατο να ελεγχθεί το σύνολο αυτών ταυτόχρονα».
Αλλά και ως προς τα έσοδα που προσδοκά να εισπράξει το υπουργείο Οικονομικών, ο κ. Στουρνάρας απαντά ότι «τα έσοδα που αναμένεται να βεβαιωθούν από τον έλεγχο των offshore εταιρειών δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν με αναλογικό τρόπο σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, καθώς η κάθε υπόθεση είναι ξεχωριστή και μη συγκρίσιμη με τις υπόλοιπες, ακόμη κι αν εμπίπτουν στο ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας».
Για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή και την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών, ο κ. Στουρνάρας ενημερώνει ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει στην υπογραφή Συμβάσεων Ανταλλαγής Φορολογικών Πληροφοριών (T.I.E.A΄s) με χώρες που έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο των μη συνεργαζόμενων χωρών για το έτος 2013. Πιο συγκεκριμένα, έχουν υπογραφεί οι Συμβάσεις με τη Γκέρνσεϊ, το Γιβραλτάρ και τις Νήσους Κουκ (οι οποίες δεν έχουν τεθεί σε ισχύ), ενώ έχουν μονογραφηθεί οι Συμβάσεις με τον Μαυρίκιο, το Τζέρσεϊ, τη Σαμόα, τις Νήσους Κέιμαν και τις Βερμούδες.
Το αίτημα ανταλλαγής πληροφοριών, διευκρινίζει ο υπουργός Οικονομικών στην έγγραφη απάντησή του προς τον βουλευτή της ΝΔ, Βύρωνα Πολύδωρα, υποβάλλεται από την αρμόδια Αρχή του ενός συμβαλλόμενου κράτους προς το άλλο συμβαλλόμενο κράτος, δυνάμει οικείων διατάξεων, αφού προηγουμένως το αιτούν κράτος εξαντλήσει τα εσωτερικά μέσα πληροφόρησης που διαθέτει σύμφωνα με το εσωτερικό του δίκαιο. Το αίτημα διοικητικής συνδρομής δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι ενέργεια «αλίευσης» πληροφοριών, αναφέρει επίσης ο κ. Στουρνάρας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου