Κυριακή 3 Ιουνίου 2012

Πόσες μέρες άδειας δικαιούνται οι ετεροδημότες

Υποχρεωμένες να χορηγήσουν στο προσωπικό τους, που είναι ετεροδημότες, ειδική άδεια μετ' αποδοχών  είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις για τις εκλογές 2012.


Σύμφωνα με απόφαση του υπηρεσιακού υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Αντώνη Ρουπακιώτη, ο αριθμός των ημερών αδείας πρέπει να καλύπτει τον χρόνο που απαιτείται για τη μετάβαση και την επιστροφή των ετεροδημοτών στον τόπο άσκησης του εκλογικού του δικαιώματος.

Α.- Για τους μισθωτούς που εργάζονται έξι μέρες:

α) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 100-200 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια 1 εργάσιμης ημέρας.

β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 201-400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια 2 εργασίμων ημερών.

γ) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω χορηγείται άδεια 3 εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.

δ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές, να υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες.


Β.- Για τους μισθωτούς που εργάζονται πέντε μέρες: 

α) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 200-400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια 1 εργάσιμης ημέρας.

β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω, χορηγείται άδεια 2 εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ΄ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.

γ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές, να υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες.

Η ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, είναι εργάσιμη και θεωρείται ως ημέρα ειδικής αδείας με αποδοχές. Τέλος η εκλογική άδεια, δεν συμψηφίζεται με την ετήσια άδεια μετ' αποδοχών.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου